Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 24 2021

Utökad lägesbild vecka 24 2021

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 24.

OBS!

På grund av att databasen Sminet är stängd redovisar Region Värmland preliminär statistik vad gäller nya bekräftade fall. Det innebär också att data vad gäller smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna inte kan redovisas i denna veckas uppdatering.

Om möjligt kommer detta att uppdateras vid ett senare tillfälle. Märk också att korrigeringar kan komma att göras i efterhand.

Analys från smittskydd

Efter fördubblingen av antalet fall mellan vecka 21 och vecka 22 skedde en mindre ökning mellan vecka 22 och 23.

– På grund av att den nationella databasen Sminet varit nedstängd har vi bara preliminära data att förhålla oss till för delar av vecka 23, men lägger vi samman våra uppgifter handlar det om en mindre ökning, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Det innebär att ökningstakten bromsat in.

– Det är positivt och vår bedömning är att de senaste veckornas ökning handlar om en tillfällig topp till följd av utbrotten för snart två veckor sedan. Sedan ska man vara medveten om att det inte har vänt ännu, men vi tror och hoppas att vändningen är på gång.

Utbrotten har påverkat hälso- och sjukvården och fler patienter har behövt vård på sjukhus under de senaste veckorna.

Under den senaste veckan har mycket också kretsat kring den så kallade deltavarianten, alltså mutationen som tidigare kallades den indiska.

– Vi ser en ökning och i dagsläget har 102 fall av deltavarianten bekräftats i Värmland. Ur ett smittspridningsperspektiv är det bekymmersamt och vi kommer att hitta fler fall i länet. Inte minst med tanke på att alla prover kommer att typas framöver.

Deltavarianten är mer smittsam än de varianter som varit dominerande i Sverige så här långt under pandemin. Den befaras också ge ökad sjuklighet, men ännu så länge finns begränsade data om detta.

– Det finns preliminära studier som visar att en dos vaccin inte är lika effektivt mot deltavarianten, men att två doser ger lika bra effekt som mot andra varianter. Därför behöver vi tänka oss för och fortsätta att vara noga med att följa de allmänna råden i väntan på att en större del av invånarna i Värmland är färdigvaccinerade.

Ingemar Hallén uppmanar till fortsatt försiktighet.

– Som invånare gäller det att förhålla sig sansat till detta. Jag vill understryka att vi måste fortsätta ha respekt för alla varianter av viruset. Vi behöver ta ansvar för varandra och bidra till att smittspridningen går ner. Nu har vi vädret och den goda vaccinationstakten på vår sida och då är ett klokt agerande det minsta vi kan bidra med.

Sedan förra veckans uppdatering har preliminärt 444 nya fall bekräftats och 6 588 prover tagits varav 5 088 är egenprovtagningar. Inga personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall (preliminär data), antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 19 718 (+444)
  • Provtagningar: 267 497 (+6 588) varav egenprovtagningar 161 906 (+5 088)
  • Avlidna: 212 (0)

Totalt till och med den 16 juni vad gäller bekräftade fall och den 17 juni vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv. (ökning)
Arvika
1 974  (+12)
761  (+5)
Eda 
491  (+1)
574  (+1)
Filipstad 
521  (+2)
496  (+2)
Forshaga
663  (+14)
575  (+12)
Grums 
577  (+6)
638  (+7)
Hagfors 
1 065  (+1)
925  (+1)
Hammarö 
1 143  (+46)
686  (+28)
Karlstad 
7 403  (+292)
781  (+31)
Kil 
781  (+60)
645  (+50)
Kristinehamn 
1 379  (+16)
570  (+7)
Munkfors 
234  (+2)
628  (+5)
Storfors 
186  (0)
466  (0)
Sunne 
664  (+11)
498  (+8)
Säffle 
1 046  (+5)
678  (+3)
Torsby 
558  (0)
483  (0)
Årjäng 
816  (+3)
816  (+3)


Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 23.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommun
Dos 1 Antal (Andel i procent)
Färdigvaccinerade Antal (Andel i procent)
Arvika
12 706  (60,6)
8 990  (42,9)
Eda 
4 004  (58,3)
2 703  (39,4)
Filipstad 
4 855  (57,2)
3 403  (40,1)
Forshaga
5 269  (58,9)
3 639  (40,7)
Grums 
4 220  (57,8)
2 906  (39,8)
Hagfors 
6 098  (63)
4 343  (44,8)
Hammarö 
7 108  (57,4)
4 664  (37,7)
Karlstad 
40 144  (52,4)
26 889  (35,1)
Kil 
5 594  (59)
3 902  (41,2)
Kristinehamn 
12 096  (61,5)
8 629  (43,9)
Munkfors 
1 739  (58,9)
1 335  (43,8)
Storfors 
2 085  (63,5)
1 401  (42,7)
Sunne 
6 308  (58,3)
4 574  (42,3)
Säffle 
7 348  (58,9)
5 173  (41,4)
Torsby 
6 335  (65,7)
4 847  (50,3)
Årjäng 
4 480  (55,2)
3 067  (37,8)
 
 
 
Totalt
130 445  (57,3)
90 465  (39,7)
Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 23. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen