Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utökad lägesbild vecka 25 2021

Utökad lägesbild vecka 25 2021

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 25.

Analys från smittskydd

Smittspridningen i Värmland har börjat vända nedåt. Detta efter flera veckor med ökningar till följd av de lokala utbrotten.

– Jag är som vanligt försiktig med att dra för snabba slutsatser. Vi vet alla vid det här laget att det svänger snabbt, men jag hoppas att trenden håller i sig, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Sommaren och att Region Värmland fortsätter att ha högt tempo i vaccinationsarbetet är två viktiga faktorer för en fortsatt nedgång.

– Sedan verkar våra regionala rekommendationer och det att skolorna stängt för sommaren ha fått den effekt vi önskade då smittspridningen har minskat bland skolungdomar. Det är förstås mycket positivt.

Smittskydd Värmland väljer därför att inte förlänga de regionala rekommendationerna efter den 27 juni. Samtidigt bedömer Ingemar Hallén i nuläget att Värmland sannolikt inte fullt ut kan följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder den 1 juli. Smittskydd förbereder därför möjligheten att senarelägga delar i anpassningen och har en pågående dialog med länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

– Anpassningarna består av flera delar. Vissa styr vi på smittskydd över, andra beslutar Folkhälsomyndigheten eller regeringen om. Vi har fortfarande en förhållandevis hög smittspridning i Värmland, ett ansträngt läge i slutenvården och deltavarianten ökar kraftigt. Att avvakta något med de nationella anpassningarna är delvis en fråga om att minska risken för fler bakslag. Det är bättre att följa anpassningarna fullt ut när vi befinner oss i ett bättre läge och få en situation som håller. Jag tror att värmlänningen både förstår och respekterar det, säger Ingemar Hallén.

Vad gäller deltavarianten har drygt 200 fall hittats i Värmland i dagsläget.

– Vi har belägg för att varianten nu är dominerande i länet. Det faktum att den är mer smittsam innebär att vi troligen får en något långsammare minskning av smittspridningen. Sedan hoppas vi som sagt att vi kommer att se allt färre fall på det hela taget.

Sedan förra veckans uppdatering har 310 nya fall bekräftats och 5 159 prover tagits varav 3 959 är egenprovtagningar. Ytterligare 2 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 20 028 (+310)
  • Provtagningar: 272 656 (+5 159) varav egenprovtagningar 165 865 (+3 959)
  • Avlidna: 214 (+2)

Totalt till och med den 23 juni vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 24 juni vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  •  267,3 (? – v.23–v.24)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med den 24 juni. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

På grund av att databasen Sminet tidigare varit stängd blir inte statistiken för hela veckor rättvisande och redovisas därför inte.

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommun
Bekräftade fall (ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv. (ökning)
Arvika
1 977  (+3)
762  (+1)
Eda 
494  (+3)
578  (+4)
Filipstad 
521  (0)
496  (0)
Forshaga
669  (+6)
581  (+5)
Grums 
587  (+10)
649  (+11)
Hagfors 
1 065  (0)
925  (0)
Hammarö 
1 182  (+40)
709  (+24)
Karlstad 
7 584  (+181)
800  (+19)
Kil 
818  (+37)
675  (+31)
Kristinehamn 
1 395  (+16)
577  (+7)
Munkfors 
234  (0)
628  (0)
Storfors 
188  (+2)
471  (5)
Sunne 
669  (+5)
502  (+4)
Säffle 
1 051  (+5)
682  (+3)
Torsby 
560  (+3)
485  (+3)
Årjäng 
822  (+6)
822  (+6)


Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 24.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommun
Dos 1 Antal (Andel i procent)
Färdigvaccinerade Antal (Andel i procent)
Arvika
13 479  (64,2)
10 328  (49,2)
Eda 
4 287  (62,5)
3 097  (45,1)
Filipstad 
5 274  (62,1)
3 953  (46,6)
Forshaga
5 556  (62,1)
4 321  (48,3)
Grums 
4 480  (61,4)
3 452  (47,3)
Hagfors 
6 407  (66,2)
4 963  (51,2)
Hammarö 
7 684  (62,1)
5 725  (46,3)
Karlstad 
42 703  (55,7)
32 352  (42,2)
Kil 
5 938  (62,6)
4 642  (49)
Kristinehamn 
12 771  (65)
9 795  (49,8)
Munkfors 
1 896  (62,2)
1 509  (49,5)
Storfors 
2 182  (66,5)
1 647  (50,2)
Sunne 
6 691  (61,9)
5 318  (49,2)
Säffle 
7 855  (62,9)
5 958  (47,7)
Torsby 
6 679  (69,3)
5 410  (56,1)
Årjäng 
4 787  (59)
3 358  (41,4)
 
 
 
Totalt
138 669  (60,9)
105 828  (46,5)
Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 24. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen