Start / Hälsa & vård / Coronaviruset och covid-19 / Begränsat tillträde och besöksrestriktioner

Begränsat tillträde och besöksrestriktioner

För är att minska risken för spridning av covid-19 har vi begränsat tillträde och besöksrestriktioner till våra vårdcentraler och sjukhus. Det gäller tillsvidare.

För att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittspridning av covid-19 har vi begränsat tillträde till våra vårdcentraler och sjukhus.

Besöksrestriktioner och rekommendation om munskydd

Från och med tisdag den 18 januari är du är välkommen in på Region Värmlands vårdinrättningar om du:

 • Har ett akut eller planerat vårdbesök.
 • Ska besöka närstående på vårdavdelning.
 • Är följeslagare till en besökare med särskilda behov. Max en (1) följeslagare per besökare.

Dessutom gäller en mycket stark rekommendation om att alla som befinner sig i hälso- och sjukvårdens allmänna ytor hela tiden bär munskydd.

Vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar

För att det inte ska bli trängsel i lokalerna ber vi dig att om möjligt komma ensam. Kontakta vårdcentralen om du behöver ha någon med dig under besöket. Kom inte heller för tidigt.

Den som har luftvägssymtom ska gå in via särskild ingång, följ skyltningen på plats. Det gäller också dig som:

 • varit utanför Norden de senaste sju dagarna
 • träffat någon med covid-19 de senaste 14 dagarna.

Om du har ett bokat besök och har symtom på covid-19 ska du kontakta oss innan du kommer hit.

Under ditt besök ber vi dig följa skyltar och markeringar, hålla avstånd och sprita händerna. Dessutom gäller en mycket stark rekommendation om att alla som befinner sig i hälso- och sjukvårdens allmänna ytor hela tiden bär munskydd.

Mer information om vad som gäller på din vårdcentral finns på webbplatsen 1177.se.

Sjukhus

Planerade vårdbesök eller undersökningar

För att det inte ska bli trängsel i lokalerna ber vi dig att om möjligt komma ensam. Behöver du ha med dig någon under ditt besök? På din kallelse anges om du kan ta med dig en följeslagare. Till följeslagare räknas en person som behövs för att hjälpa dig under hela besöket. En person som till exempel skjutsar och sedan väntar inomhus i vårdlokalerna betraktas inte som en nödvändig följeslagare. Är du osäker, kontakta den verksamhet du ska besöka.

Som besökare ska du:

 • vara symtomfri
 • inte varit utanför Norden de senaste sju dagarna
 • inte träffat någon med covid-19 de senaste 14 dagarna.

Under ditt besök ber vi dig följa skyltar och markeringar, hålla avstånd och tvätta eller sprita händerna. Dessutom gäller en mycket stark rekommendation om att alla som befinner sig i hälso- och sjukvårdens allmänna ytor hela tiden bär munskydd.

Besöka inneliggande patienter

Besök är tillåtet men varje vårdavdelningarna har sina egna besöksbestämmelser då möjligheterna att ta emot besökare på ett smittsäkert sätt skiljer sig åt. Som besökare till en inneliggande patient ska du därför ringa avdelningen inför ett besök för att få mer information.

Som besökare ska du:

 • vara symtomfri
 • inte varit utanför Norden de senaste sju dagarna
 • inte träffat någon med covid-19 de senaste 14 dagarna.

Under besöket ber vi dig följa de instruktioner du får av personalen, skyltar och markeringar, hålla avstånd, använda munskydd samt tvätta eller sprita händerna. Dessutom gäller en mycket stark rekommendation om att alla som befinner sig i hälso- och sjukvårdens allmänna ytor hela tiden bär munskydd.

Mer information om vad som gäller för varje vårdavdelning finns på webbplatsen www.1177.se.

Sjukhusentréer

Centralsjukhuset i Karlstad

 • Huvudentrén är öppen alla dagar klockan 06.30-20.00.
 • Klarälvsentrén är öppen vardagar klockan 06.30-16.00, stängd under helger.
 • Ingång F (vid akutmottagning barn och unga) är endast öppen för besökare till avdelning 33 och 34 vardagar mellan klockan 09.00-19.00, helger klockan 12.00-19.00.

Arvika sjukhus

Entrén är öppen vardagar klockan 06.30-17.00, stängd under helger.

Torsby sjukhus

Entrén är öppen vardagar klockan 06.15-17.30, stängd under helger.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen