Till startsidan
Två personal samtalar i korridor.

PTP-psykologer

Vi erbjuder kvalitetssäkrade PTP-tjänster med erfarna handledare. Hos oss tar du del av ett gediget PTP-program, kollegialt nätverk och efter PTP-året finns stora möjligheter till spännande karriärvägar som legitimerad psykolog.

Via PTP-programmet erbjuds du internutbildning med fokus på att ge dig trygghet i din yrkesroll som psykolog. 

Uppdraget som psykolog inom Region Värmland varierar mycket beroende på var du jobbar. Arbetet kan innebära allt från att möta personer med lindrig till måttlig psykisk ohälsa till att arbeta med bedömning, utredning och behandling av svåra och komplexa besvär. 

Sök jobb som PTP-psykolog

Via ansökningsknappen kan du söka till de tjänster som beskrivs nedan. Du kan söka flera tjänster. Du kan söka jobben fram till den 7 mars 2023. Om du blir aktuell för intervju kommer du bli kontaktad. Vi planerar för intervjuer under mars.

Om PTP-programmet i Region Värmland

Föreläsningar och seminarier för PTP-psykologer äger rum flera gånger per termin.

Läs om regionens PTP-program.

Informationsträff

Studierektor Johanna Rickardsson kommer ha informationsträff för dig som blir kallad på intervju. Under informationsträffen kommer vi att informera om PTP-programmet samt ge utrymme för att ställa frågor. Det räcker att närvara på ett tillfälle. 

 • Tisdag 14 mars klockan 16.15-17.00.
 • Torsdag 16 mars klockan 18.15-19.00.
 • Torsdag 23 mars klockan 15.15-16.00.

Verksamheter som söker PTP-psykologer

Nedan kan du läsa om de verksamheter som söker PTP-psykologer.

Öppenvårdspsykiatrin

Om arbetsplatsen

Som PTP-psykolog inom Psykiatrisk öppenvårdsmottagning kommer du ha din placering i Karlstad. Inom verksamheten arbetar förutom psykologer även läkare, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykoterapeuter och vårdadministratörer. Alla har en given funktion utifrån sin yrkesroll och vi arbetar tillsammans i team och tvärprofessionellt.

En av tjänsterna kommer att arbeta 100 procent mot psykiatrisk öppenvårdsmottagning 3, och den andra tjänsten kommer att dela sin tjänstgöring mellan psykiatrisk öppenvårdsmottagning 4 och i DBT-teamet på Centrum för Emotionell Instabilitet.

Arbetsuppgifter

Teamet för dialektisk beteendeterapi (DBT) vid Centrum för Emotionell Instabilitet (CEI) tar emot personer som har några av följande problem: Självskadebeteende, självmordsnära beteende, stark impulsivitet, svårighet att hantera aggression samt svängande sinnesstämning. Om en person under en längre tid har flera av dessa problem beskrivs det ibland med diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, också kallat Borderline personlighetsstörning

Ett patientbesök inom öppenvårdspsykiatrin kan innefatta medicinsk bedömning, olika former av utredning, läkemedelstilldelning, psykoterapi, psykodynamisk eller kognitiv samt aktivitetsbedömning och hjälpmedelsbedömning.

Malin Engman, enhetschef
Telefon: 010-831 98 84

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 15 00

Om arbetsplatsen

Centrum för traumatisk stress erbjuder bedömning och behandling av komplex PTSD och /eller dissociativa syndrom. Verksamheten kan också erbjuda asylsökande stödsamtal vid allvarlig psykisk ohälsa (relaterat till krig, tortyr eller sexualiserat våld), där det finns symtombild på komplex PTSD/dissociation. På mottagningen arbetar psykologer, psykoterapeuter, läkare samt vårdadministratörer och chef.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som PTP-psykolog på mottagningen kommer du att arbeta med psykiatriskt bedömnings- och behandlingsarbete inriktat mot komplex PTSD samt dissociation.

Möjlighet att få göra några NP-utredningar via samarbete med NP mottagningen kan ske vid intresse. Enstaka stödsamtal till asylsökande kan förekomma.

Delta i behandlingskonferenser, metodutveckling, handledning samt remissgrupp. Ta emot studiebesök fysiskt eller digitalt. Vid behov delta i föreläsning och utbildning som enheten håller i.

Placering

Som PTP-psykolog inom centrum för traumatisk stress kommer du ha din placering i Karlstad.

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Anna-Lena Ågren Ivarsson, enhetschef 
Telefon: 072-703 53 56

Paola Gelvez Fuenzalida, leg psykolog
Telefon: 010-831 42 80

Facklig företrädare nås via växeln 010-813 50 00

Välkommen att söka PTP hos oss! Just nu söker vi PTP-psykolog till Öppenvårdspsykiatrin i Arvika.

Om arbetsplatsen

Inom verksamheten arbetar förutom psykologer även läkare, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeuter, psykoterapeut och vårdadministratörer. Alla har en given funktion utifrån sin yrkesroll och vi arbetar tillsammans i team och tvärprofessionellt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som PTP-psykolog kommer du att arbeta till stor del individuellt men också i nära samarbete och samverkan med samtliga professioner på mottagningen. Du kommer att arbeta med bedömningar, utredningar och behandlingar både enskilt och i grupp.

Patientbesök sker främst på mottagningen men kan även ske på vårdcentral. I vissa fall görs hembesök hos patienter. Utöver enskilda besök finns möjlighet att delta i olika gruppverksamheter.

Ett patientbesök inom öppenvårdspsykiatrin kan innefatta medicinsk bedömning, olika former av utredning, läkemedelstilldelning, psykoterapi, psykodynamisk eller kognitiv samt aktivitetsbedömning och hjälpmedelsbedömning.

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Ingela Håkansson, enhetschef
Telefon: 010-831 24 49
Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Välkommen att söka PTP hos oss! Just nu söker vi PTP-psykolog till Öppenvårdspsykiatrin i Hagfors.

Om arbetsplatsen

Inom verksamheten arbetar förutom psykolog även läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, samtalsbehandlare med grundläggande psykoterapiutbildning och vårdadministratörer. Alla har en given funktion utifrån sin yrkesroll och vi arbetar tillsammans i team och tvärprofessionellt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som PTP-psykolog kommer du att arbeta till stor del individuellt men också i nära samarbete och samverkan med samtliga professioner på mottagningen.

Du kommer att arbeta med bedömningar, utredningar och behandlingar både enskilt och i grupp. Patientbesök sker främst på mottagningen. I vissa fall görs hembesök hos patienter. Utöver enskilda besök finns möjlighet att delta i olika gruppverksamheter.

Ett patientbesök inom öppenvårdspsykiatrin kan innefatta medicinsk bedömning, olika former av utredning, läkemedelstilldelning, psykoterapi, psykodynamisk, kognitiv eller interpersonell psykoterapi samt aktivitetsbedömning och hjälpmedelsbedömning.

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Lisa Pellikka, enhetschef
Telefon: 010-834 76 63

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Om arbetsplatsen

Som PTP-psykolog inom Psykiatrisk öppenvårdsmottagning kommer du ha din placering i Karlstad på mottagning 4. Mottagningen har inriktning mot depression- och ångestsyndrom, ätstörning (ej allvarlig) samt personlighetssyndrom.

Inom verksamheten arbetar förutom psykologer även läkare, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykoterapeuter, vård- och stödsamordnare och vårdadministratörer. Alla har en given funktion utifrån sin yrkesroll och vi arbetar tillsammans i team och tvärprofessionellt.

Arbetsuppgifter

Som PTP-psykolog med placering på mottagning 4 kommer du att arbeta till stor del individuellt men också i nära samarbete och samverkan med samtliga professioner på mottagningen.

Du kommer att arbeta med bedömningar, utredningar och behandlingar både enskilt och i grupp. Patientbesök sker främst på mottagningen men kan även ske i vissa fall via hembesök. Utöver enskilda besök finns möjlighet att delta i olika gruppverksamheter.

Ett patientbesök inom öppenvårdspsykiatrin kan innefatta medicinsk bedömning, olika former av utredning, läkemedelstilldelning, psykoterapi, psykodynamisk eller kognitiv samt aktivitetsbedömning och hjälpmedelsbedömning.

Antal annonserade arbetstillfällen

2

Anna Tång, enhetschef
Telefonnummer: 010‐831 90 51

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 15 00

Psykiatriska öppenvårdens uppdrag är att bedöma, utreda och behandla patienter med psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar samt andra medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vår mottagning finns centralt belägen i Kristinehamn med kort pendlingsavstånd från både Karlstad och Karlskoga.

Vi är cirka 30 medarbetare och bedriver vår verksamhet i tätt tvärprofessionellt samarbete och med fasta specialistläkare. Vi är en stabil och välfungerande mottagning med låg personalomsättning.

Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Som PTP-psykolog hos oss har du varierade arbetsuppgifter så som behandling, neuropsykiatriska utredningar, personlighetsutredningar och andra typer av bedömningar.

Du kommer arbeta tillsammans med våra andra medarbetare bestående av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, samt psykologer på en mottagning i ett gott och stöttande arbetsklimat, med tydliga och etablerade rutiner. Vi har ett pågående arbete med att bredda vårt behandlingsutbud och vi diskuterar kontinuerligt hur våra arbetsmetoder kan anpassas efter våra patienters behov.

Ditt arbete hos oss är varierat med både utrednings- och behandlingsuppdrag och behandlingskontakter individuellt men kan även bedrivas i grupp. Samverkan med andra professioner och myndigheter samt närstående ingår som en naturlig del i arbetet.

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Christina Skogström Aspnes, enhetschef
christina.skogstromaspnes@regionvarmland.se

Barn och unga

Välkommen att söka PTP hos oss! Just nu söker vi PTP-psykolog till Barn- och familjestöd med placering på Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård.

Om arbetsplatsen

Vi erbjuder en kvalitetssäkrad PTP-tjänst med start sommaren/hösten 2021.
Hos oss har du möjlighet att ta del av ett gediget PTP-program, kollegialt nätverk och möjligheter till spännande karriärvägar som psykolog! Via PTP-programmet erbjuds du internutbildning med fokus på att ge dig trygghet i din yrkesroll som psykolog.

Barn- och familjestöd är organiserat inom område öppenvård och består av:

 • Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård
 • Föräldrastödet Tummen
 • Föräldrastödsmottagningen

Enheten bemannas av psykologer och socionomer samt vårdadministratörer och enhetschef.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med de yngsta barnen och deras föräldrar. Inom ramen för det kliniska arbetet ges kartläggning, stöd och behandling.

Arbetsuppgifter

Du som vill arbeta med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna är välkommen till Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård! Vi är en engagerad psykologgrupp som består av såväl nya som mer erfarna psykologer.

Vi arbetar med råd, stöd och behandlingsarbete riktat till blivande och nyblivna föräldrar, småbarnsföräldrar och barn upp till förskoleklass. Vi gör också utvecklingsbedömningar när det finns frågeställning kring barnets utveckling.
Konsultation till personal inom mödrahälsovården och barnhälsovården samt samverkan med övriga vårdgrannar ingår också i uppdraget.

Vårt uppdrag är att stärka friskfaktorer och minska riskfaktorer under de viktiga första åren i livet!

Placering

Psykologmottagningen är placerad i Karlstad och har ett länsövergripande uppdrag där resor i tjänsten ingår.

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Susanna Wennerfeldt, enhetschef
Telefon: 010-831 82 02

Välkommen att söka PTP hos oss! Just nu söker vi PTP-psykologer till barn- och ungdomspsykiatrin.

Om arbetsplatsen

Vi erbjuder erfarna handledare och kvalitetssäkrade PTP-tjänster med start i september 2022. Hos oss har du möjlighet att ta del av ett gediget PTP-program, kollegialt nätverk och möjligheter till spännande karriärvägar som psykolog! Via PTP-programmet erbjuds du internutbildning med fokus på att ge dig trygghet i din yrkesroll som psykolog.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer.

Samverkan är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar i deras sammanhang för att skräddarsy våra insatser

Hos oss arbetar vi tvärvetenskapligt i team bestående av läkare, psykolog, kurator, pedagog, skötare, sjuksköterska samt samverkar med övriga professioner som sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped.

Inom verksamheten finns det legitimerade psykologer, specialistpsykologer och en specialistpsykolog med uppdrag som psykologiskt ledningsstöd. Vi är cirka 160 medarbetare.

Barn- och ungdomspsykiatrin består av:

 • Tre basteamsmottagningar
 • Trauma-team
 • OCD-team
 • DBT-team
 • Resursteam
 • Centrum för ätstörningars barnteam
 • Ätstödsteamet
 • Enheten för Intensiva insatser
 • En slutenvårdsavdelning (under uppbyggnad)

Verksamheten befinner sig i en dynamisk utveckling när gäller behandling, tillgänglighet och samverkan med angränsande verksamheter.

Arbetsuppgifter

Som PTP-psykolog vid barn- och ungdomspsykiatrin kommer du att möta både barnet/ungdomen och deras föräldrar för att göra psykologiska bedömningar och ställa diagnos. Du kommer även att ansvara för behandling av barn/ungdomar samt psykoedukation till föräldrar.

Utifrån ett psykologiskt perspektiv ska du bidra med din kompetens inom den mottagning du tillhör i enskilda patientärenden, konsultativt samt i mer övergripande metod- och kompetensutveckling.

Psykologerna på barn- och ungdomspsykiatrin har regelbundna träffar där aktuella frågor för gruppen diskuteras.

Antal annonserade arbetstillfällen

2

Hedda Larsson, specialistpsykolog och psykologiskt ledningsstöd
Telefon: 010- 831 73 83
Joacim Sandvall, enhetschef
Telefon: 010-831 70 01

Facklig företrädare nås via växeln 010-836 15 00

Vårdcentraler

Välkommen att söka PTP hos oss! Just nu söker vi PTP-psykolog till Vårdcentralsområde Södra Karlstad med placering på vårdcentralen i Skoghall.

Om arbetsplatsen

Vi erbjuder erfarna handledare och kvalitetssäkrade PTP-tjänster med start i september 2022. Hos oss har du möjlighet att ta del av ett gediget PTP-program, kollegialt nätverk och möjligheter till spännande karriärvägar som psykolog! Via PTP-programmet erbjuds du internutbildning med fokus på att ge dig trygghet i din yrkesroll som psykolog.

Vi är drygt 50 medarbetare och är Värmlands tredje största vårdcentral. Vårdcentralen är välfungerande med erfaren och engagerad personal. Vi är ett härligt gäng som trivs och bryr oss om varandra! Tillsammans med övriga vårdcentraler i Värmland är vi i ett spännande utvecklingsskede där vi utvecklar olika arbetssätt för att möta medborgarnas behov på ett jämlikt och effektivt sätt.

Vi är även en akademisk vårdcentral med olika grupper av studenter, så här sammanförs utbildning med patientnära utveckling för att möta framtidens personcentrerade vård.

Som PTP-psykolog hos oss ingår man i samtalsmottagningens verksamhet, där psykolog, kuratorer och psykiatri sjuksköterska finns. Samtalsmottagningens uppdrag är att identifiera olika former av problematik, göra basala bedömningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa och behandla lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa. Den ska också kunna identifiera svårare former av psykisk ohälsa, risk/missbruk och snabbt remittera vidare till rätt instans.

Arbetsuppgifter

Inom vårdcentralen arbetar man med psykisk ohälsa i team. Du kommer att arbeta med bedömningar och samtalsbehandlingar vilka kan ske individuellt, i grupp eller via internet. Andra arbetsuppgifter är att arbeta konsultativt mot övriga kompetenser inom verksamheten, samt att sprida psykologisk kunskap genom att föreläsa, handleda, utarbeta nytt pedagogiskt material och liknande.

Välkommen med din ansökan till ett spännande arbete, i ett gott arbetsklimat, tillsammans med en arbetsplats som är i ständig utveckling. Berätta i din ansökan om det är något område du är extra intresserad av!

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Linda Spets, enhetschef
Telefon: 010-831 84 57
Facklig företrädare nås via växeln 010-836 150 00

Vårdcentralen Kronoparken har drygt 14 000 listade patienter och cirka 40 medarbetare. Vårdcentralen Kronoparken är en stor vårdcentral med cirka 14 300 listade patienter och drygt 40 medarbetare. Vårdcentralen är belägen vid Karlstad universitetet och ligger i Karlstads största stadsdel. Det finns goda bussförbindelser och en fin cykelväg till Karlstads centrum med ett avstånd på ungefär sex km.

Vårdcentralen är en hälsofrämjande arbetsplats vilket bland annat innebär en timme fysisk aktivitet/vecka på arbetstid. Runt omkring vårdcentralen finns fin natur med elljusspår och sjön Alstern precis i närheten som möjliggör rekreation.

Dina närmaste kollegor finns på vår samtalsmottagning och där arbetar i dagsläget en psykolog under specialisering, en PTP-psykolog och två kuratorer med steg 1-utbildning. Vi har ett nära samarbete med möjlighet till kollegial handledning och erhåller även extern handledning kopplat till behandlingsarbetet och yrkesrollen

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Arbetet med psykisk ohälsa på primärvårdsnivå spänner över ett mycket brett arbetsfält och åtagandet inbegriper individer i alla åldrar från 18 år och uppåt. Som psykolog arbetar du primärt med evidensbaserad psykologisk behandling, i viss mån krisbearbetning och stödjande samtal. I arbetsuppgifter ingår även screening för neuropsykiatrisk problematik samt differentialdiagnostik vid svårare psykisk ohälsa, detta för remittering vidare. Du kommer också arbeta med KBT via nätet samt digitala behandlingskontakter via Visiba Care.

På vårdcentralen Kronoparken finns stor möjlighet att arbeta tvärprofessionellt där du samverkar med interna och externa partners kring patienter med sammansatt psykisk/psykiatrisk- och social problematik

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Nicolina Nilsson, enhetschef
nicolina.nilsson@regionvarmland.se

Vårdcentralen Kristinehamn Nybble har cirka 13000 listade patienter. Här arbetar drygt 40 personer med en bredd av professioner; läkare, distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykolog, vårdadministratörer, fotterapeuter och dietister. Vi har rymliga lokaler i det som tidigare varit Kristinehamns sjukhus. I samma byggnad finns labb, röntgen, öppenvårdsrehabiliteringen med fysioterapeuter och arbetsterapeuter, närvårdsavdelning, apotek, barnmedicin och folktandvård.

Vårdcentralen är en stabil och välfungerande arbetsplats där vi uppmuntrar vidareutbildning och personlig utveckling. Vi har roligt både på och utanför arbetstid och ställer upp för våra kollegor och patienter.

Vi har flera studenter som varit hos oss som stortrivts och anställts efter utbildningen. Det ser vi som ett gott betyg! Vi tar regelbundet emot studenter från olika professioner vilket ger en fin energi i vårt arbete. Här välkomnas både nytänkande, erfarenhet och kreativitet.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Vi behöver förstärka vårt psykosociala team och söker nu en PTP-psykolog. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats, handledning och möjlighet till fortbildning. Du kommer att jobba med vuxna patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. I arbetet ingår bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering.

Du kommer att arbeta självständigt men också tillsammans med kollegor på samtalsmottagningen, dina närmsta kollegor i det psykosociala teamet består idag av tre kuratorer. Samarbete sker även med läkare, sjuksköterskor, rehabiliteringskoordinator och andra kompetenser som är värdefulla för patienten.

Primärvårdens uppdrag är lätta till medelsvåra depressions- och ångesttillstånd samt stressrelaterad ohälsa och krisreaktioner. Behandlingen sker på individ- och gruppnivå och vi strävar efter en hög tillgänglighet och erbjuder därför besök på plats, digitalt och internetbaserad terapi. Som psykolog deltar du i rehabiliteringsprocessen i samarbete med övriga professioner. Primärvården har också ett preventivt uppdrag.

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Kerstin Karlsten, enhetschef
Kerstin.Karlsten@regionvarmland.se

Välkommen att söka PTP hos oss! Just nu söker vi PTP-psykolog till Vårdcentralsområde Norra Värmland med placering på vårdcentralen i Torsby.

Om arbetsplatsen

Vi erbjuder erfarna handledare och kvalitetssäkrade PTP-tjänster med start i september 2022.

Hos oss har du möjlighet att ta del av ett gediget PTP-program, kollegialt nätverk och möjligheter till spännande karriärvägar som psykolog! Via PTP-programmet erbjuds du internutbildning med fokus på att ge dig trygghet i din yrkesroll som psykolog.

Inom område öppenvård pågår ett inspirerande utvecklingsarbete för att stärka kompetensen kring psykisk ohälsa/psykiatriska sjukdomar och finna former för samarbete mellan bland annat vårdcentral och psykiatriska öppenvården.

Arbetsuppgifter

Inom vårdcentralen arbetar man med psykisk ohälsa i team. Du kommer att arbeta med bedömningar och samtalsbehandlingar vilka kan ske individuellt, i grupp eller via internet. Andra arbetsuppgifter är att arbeta konsultativt mot övriga kompetenser inom verksamheten, samt att sprida psykologisk kunskap genom att föreläsa, handleda, utarbeta nytt pedagogiskt material och liknande.

Välkommen med din ansökan till ett spännande arbete, i ett gott arbetsklimat, tillsammans med en arbetsplats som är i ständig utveckling. Berätta i din ansökan om det är något område du är extra intresserad av!

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Isabel Lindgren, enhetschef
Telefon: 010-83 141 12
Facklig företrädare nås via växeln 010-836 150 00

Vårdcentralen Verkstaden är en av regionens större vårdcentraler med drygt 18 000 listade patienter. Vårdcentralen är fullbemannad och är en akademisk vårdcentral, vilket innebär att vi har studenter från alla yrkeskategorier som jobbar hos oss, samt att vi bedriver forskning.

Vårdcentralen Säffle ligger vid Vänern med goda möjligheter till friluftsliv. Vi är drygt 8700 listade och har stort fokus på utveckling, kvalitét och patientcentrerad vård. .

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Vi söker två PTP-psykologer som kommer vara placerade tillsammans, antingen på Vårdcentralen i Arvika eller Vårdcentralen i Säffle.

Du kommer att vara en av medarbetarna på vårdcentralens samtalsmottagning. Viss tjänstgöring på Storfors vårdcentral kan förekomma. Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens primärvård. Du kommer att jobba med patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa och ingå i ett team som tillsammans arbetar med psykisk ohälsa i vårdcentralsområde östra Värmland.

Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa. I arbetet ingår bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering. Du kommer att arbeta självständigt men också i samarbete med bland annat läkare, sjuksköterskor, kurator och rehabiliteringskoordinator.

Antal annonserade arbetstillfällen

2

Jan Jansson, verksamhetschef
jan.jansson@regionvarmland.se

I norra Värmland ligger Hagfors kommun där Vårdcentralen Hagfors/Ekshärad finns. Vårdcentralen ligger lokaliserat nära centrum men ändå i ett strövområde med vacker natur.

På den allmänmedicinska mottagningen är samtalsmottagningen en enhet av flera på vårdcentralen. Där erbjuds råd- och stöd, bedömning och behandling för lindrig till måttlig psykisk ohälsa inom områden som depression, ångest, oro, stress, smärta, sömnbesvär och krisreaktioner riktat till vuxna. På vårdcentralen finns också vuxen psykiatrisk enhet, Första linjen barn-och unga och ungdomsmottagning som har ett nära samarbete.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Som en av mottagningens medarbetare kommer du att utföra bedömningar av psykisk ohälsa samt arbeta med psykoterapeutiska behandlingar som efter bedömning och överenskommelse kan ske individuellt, i grupp eller via internetbaserade behandlingsprogram.

Antal annonserade arbetstillfällen

1

Britt Lindberg, enhetschef
britt.lindberg@regionvarmland.se

Habilitering

Psykologenheten

Välkommen att söka PTP hos oss! Just nu söker vi två PTP-psykologer till Psykologenheten, där en av tjänsterna är riktad till neurologi- och rehabiliteringskliniken och en tjänst är riktad till barn- och ungdomsmedicin.

Om arbetsplatsen

I psykologenheten arbetar psykologer och PTP-psykologer som tillsammans skapar bredd och djup i det psykologiska perspektivet. Vårt huvuduppdrag är att erbjuda psykologisk bedömning, utredning, behandling och rehabilitering.

Vi har uppdrag i verksamheter som vänder sig till målgrupperna (vuxna): stressrelaterad ohälsa, smärta, neurologiska sjukdomar och neurologisk rehabilitering samt medverkar i team som utför försäkringsmedicinska utredningar.

Vi finns även i verksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar, dessa är barn- och ungdomsmedicin samt folktandvårdens specialistklinik för barn- och ungdomstandvård.

Neurologi- och rehabiliteringskliniken är en verksamhet som arbetar med rehabilitering och stöd för personer med förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar (vuxna). Verksamheten innefattar både öppen- och slutenvårdsinsatser.

Minnesmottagningen utreder vuxna med minnessvårigheter och andra symtom som kan tala för demenstillstånd.

Barn- och ungdomsmedicin innefattar åldersgruppen 0–18 år med somatiska sjukdomar och tillstånd. Verksamheten innefattar både öppen- och slutenvårdsinsatser.

Arbetsuppgifter

Som PTP- psykolog i psykologenheten kommer du att arbeta med målgruppen inom neurologi- och rehabiliteringskliniken (NR-kliniken) och även vid minnesmottagningen eller målgruppen inom barn- och ungdomsmedicin.

De psykologiska insatserna inom neurologi- och rehabiliteringskliniken består främst av neuropsykologiska utredningar, där mycket av utmaningen ligger i att översätta resultaten så att utredningen kan bli till hjälp för patienten. Andra insatser är bedömningssamtal, kortare behandlingskontakter, patient- och närståendeutbildning, teamdiskussioner och uppföljning eller rehabiliteringsinsatser.

Psykologens uppgift i teamet inom minnesmottagningen är att genomföra neuropsykologiska utredningar som bidrag till att hitta orsaken till symtomen, öka förståelsen för patientens behov och bidra till planering av stödåtgärder.
Som PTP-psykolog på barn- och ungdomsmedicin innehåller finns möjlighet till varierade arbetsuppgifter till exempel bedömning, utredning, behandling, rehabilitering och kollegialt utbyte.

Psykologerna inom barn- och ungdomsmedicin arbetar som en integrerad del av den barnmedicinska vården. De bidrar med psykologisk bedömning, utredning och behandling för klinikens patienter. Uppdraget inbegriper att arbeta med införståddhet och medverkan i den egna vården, beteendeförändringar, psykiskt mående kopplat till sjukdomstillstånd, utredning och kartläggning av utveckling och funktionshinder, bland annat av extremt prematurt födda barn. Arbetet bedrivs i specialiserade team utifrån de stora diagnosgrupperna. Psykologen arbetar även med konsulterande insatser till personal samt riktat stöd till patienter.

Antal annonserade arbetstillfällen

2

Audun Lyngstad, psykolog med specialistfunktion
Telefon: 010- 831 73 27
Josefin Andersson, enhetschef
Telefon: 010-831 77 30

Porträtt sitter vid skulpturer.

Följ oss på sociala medier

Instagram: @regionvarmland

Linkedin: linkedin.com/company/regionvarmland

Facebook: facebook.com/regionvarmlandse

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?