Start / Jobb, utbildning & forskning / Jobba med oss / Sommarjobb / Hej sjuksköterskestudent!

Hej sjuksköterskestudent!

Är du nyfiken på vilka möjligheter som finns för dig hos oss? Vi vill berätta lite mer om oss och vårt uppdrag för dig.

Sjuksköterskor diskuterar med paddor i händerna. 

Några av de chefer som rekryterar sjuksköterskor och undersköterskor inför sommaren berättar här om sina verksamheter. Vi vill att du redan nu ska få en uppfattning om vilka arbetsuppgifterna kan vara och hur introduktionen för dig kan se ut.

Vi har en stor bredd av verksamheter, klicka runt och tveka inte att ta kontakt!

Beskriv din arbetsplats uppdrag?

Vårdavdelning 9 är en vårdavdelning inom medicinkliniken som bedriver allmän internmedicin och gastroenterologi. Vårt mål är att ge en god och trygg vård till de patienter som ligger inne på avdelningen.

Vilka kompetenser söker ni i sommar?

Vi söker sjuksköterskor som vill vara en del av vår avdelning i framtiden.

Vilka arbetsuppgifter erbjuder ni i sommar?

Som sjuksköterska arbetar man tillsammans med undersköterskorna i en grupp om 6 patienter. Din roll som sjuksköterska är att vara navet i omvårdanden samtidigt som du har det medicinska kompetensen. Detta innebär att du har ansvar för läkemedelsadministrering, rondansvar med läkare och samordning med andra yrkeskategorier som är inblandade i vården.

Beskriv introduktion hos er?

Vi har individuellt anpassad introduktion för att man ska få en trygg start på avdelningen och i sin karriär som sjuksköterska. Hur introduktionen ser ut beror på vilken tidigare erfarenhet man har. På avdelningen strävar vi mot att man har en mentor man kan vända sig till vid frågor.

Som nyutbildad sjuksköterska erbjuder vi att man går regionens kliniska utbildningsprogram, KUP, under sitt första år.

porträttbild på avdelningschef Thomas Heikkinen Olsson

Thomas, Heikkinen Olsson, avdelningschef

Thomas Heikkinen Olsson

E-post: thomas.heikkinenolsson@regionvarmland.se

Telefon: 010-831 63 81

Beskriv din arbetsplats uppdrag?

Dialysmottagningen är en del i Njurmedicinkliniken.
På dialysmottagningen på Arvika sjukhus finns 12 dialysplatser.

På dialysmottagningen på Torsby sjukhus finns 9 dialysplatser.
Vi tar emot njursjuka patienter som är i behov av bloddialys.
Arbetet är varierande och ger stor möjlighet till utveckling i yrkesrollen.

Vilka kompetenser söker ni i sommar? Någon särskild termin som aktuell?

Sjuksköterskor och undersköterskor, samt sjuksköterskestuderande som vill jobba som undersköterskor.

Vilka arbetsuppgifter erbjuder ni i sommar?

Du kommer att ingå i ett team som består av sjuksköterska och undersköterska

Beskriv introduktion hos er?

Det finns ett introduktionsprogram för både undersköterska och sjuksköterska att utgå ifrån. Inskolningen är individuellt baserad på tidigare erfarenhet. Alla medarbetare erbjuds en webbaserad utbildning inom njurmedicin.

Camilla Åsberg

E-post: camilla.asberg@regionvarmland.se

Telefon: Du når mig via växeln 010–831 50 00 

Beskriv din arbetsplats uppdrag?

Dialysmottagningen är en del i Njurmedicinkliniken.
På dialysmottagningen finns totalt 26 dialysplatser samt en självdialysenhet.
Vi tar emot njursjuka patienter som är i behov av bloddialys.
Arbetet är varierande och ger stor möjlighet till utveckling i yrkesrollen.

Vilka kompetenser söker ni i sommar? Någon särskild termin som aktuell?

Sjuksköterskor och undersköterskor, samt sjuksköterskestuderande som vill jobba som undersköterskor.

Vilka arbetsuppgifter erbjuder ni i sommar?

Du kommer att ingå i ett team som består av sjuksköterska och undersköterska

Beskriv introduktionen hos er?

Det finns ett introduktionsprogram för både undersköterska och sjuksköterska att utgå ifrån. Inskolningen är individuellt baserad på tidigare erfarenhet. Alla medarbetare erbjuds en webbaserad utbildning inom njurmedicin.

Jeanette Dahlbom

E-post: jeanette.dahlbom@regionvarmland.se

Telefon: Du når mig via växeln 010–831 50 00 

Beskriv din arbetsplats uppdrag?

Akutmottagningen Centralsjukhuset, Karlstad är en verksamhet där vi tar emot alla typer av skador och sjukdomar. Vi samarbetar nära alla stora kliniker på sjukhuset, vilket gör arbetet både intressant, lärorikt och omväxlande

Vilka kompetenser söker ni i sommar?

Vi söker både sjuksköterskor och undersköterskor till vår verksamhet

Vilka kommer arbetsuppgifterna erbjuder ni i sommar?

Som sjuksköterska på akutmottagningen arbetar du i team med undersköterska och läkare. Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter med fokus på omhändertagande av den akut sjuka patienten genom triagering och prioritering.

Som undersköterska på akutmottagningen arbetar du i team med sjuksköterska och läkare. Arbetsuppgifterna är sedvanliga undersköterskeuppgifter med fokus på omvårdnad av den akut sjuke patienten En del av arbetsuppgifterna är tillexempel EKG-tagning, provtagningar, katetersättning.

Beskriv introduktionen hos er?

Introduktion är 4 veckor där man går 2 veckor på medicinsidan på akuten och 2 veckor på kirurgsidan samt vikariedagar där innehållet bland annat är teknisk apparatur, katastrof, trauma och brand, Cosmicutbildning.

Lotta Alfredsson, avdelningschef

E-post: liselott.alfredsson@regionvarmland.se

Telefon: 010-831 55 53

Therése Daggert, avdelningschef

E-post: therese.nyman@regionvarmland.se

Telefon: 010-831 77 60

Marcus Nilsson, avdelningschef

E-post: marcus.nilsson@regionvarmland.se

Telefon: 010-831 55 52

Beskriv din arbetsplats uppdrag?

Akutmottagningen vid Sjukhuset i Arvika tillhör Slutenvård Arvika. Vi tar emot akut sjuka patienter dygnet runt från, Arvika, Eda och Årjängs kommun. På akutmottagningen finns en medicinjour, en akutjourslinje inom kirurgi och ortopedi samt en distriktsläkarjour på dagtid under helger.

Vilka kompetenser söker ni i sommar?

Vi söker sjuksköterskor och undersköterskor till sommaren.

Vilka kommer arbetsuppgifterna vara?

Sommarvikarier ingår i den vanliga verksamheten. Du kommer att ingå i ett team och rotera mellan att ta emot patienter på triagen, medicin- och kirurg/ortopedisidan samt Jourcentralen.

Beskriv introduktionen hos er?

Introduktionen är minst 4 veckor för undersköterskor och minst 6 veckor för sjuksköterskor. Du handleds alltid av en erfaren kollega.

Annika Ehlers, tf. avdelningschef

E-post: annika.ehlers@regionvarmland.se

Telefon: Du når mig via växeln på telefonnummer 010-831 50 00 

Beskriv din arbetsplats uppdrag?

På vårdavdelning 58 vårdas patienter över 18 år med hematologiska sjukdomar. I hematologiska sjukdomar ingår sjukdomar i blod och benmärg, bland annat cancersjukdomar så som leukemi och myelom. Vi arbetar i stor utsträckning med infektionsförebyggande- och behandlande åtgärder då många av våra patienter har ett nedsatt immunförsvar. Hos oss utredes, behandlas och följs patienterna upp i både öppen- och slutenvård. Vi har ett nära samarbete med den hematologiska mottagningen som ligger i anslutning till avdelningen.

Vi är en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. Vi delar gärna med oss av vad vi kan och är öppna för vad vår nya arbetskamrat kan bidra med. Vill du vara en del i vårt team?

Vilka kompetenser söker ni i sommar?

Vi söker nu sjuksköterskor och undersköterskor till vårdavdelning 58 inför sommaren.

Vilka kommer arbetsuppgifterna vara?

Som sjuksköterska på avdelning 58 kommer du att leda och ansvara för den dagliga omvårdnaden runt patienten. Du kommer även hantera många olika läkemedel i olika beredningsformer, utföra bedömningar och sätta in och utvärdera omvårdnadsåtgärder utifrån den enskilda patientens behov.

Som sjuksköterska hanterar du även olika centrala infarter, administrerar blodkomponenter samt cytostatika- och antikroppsbehandlingar. För att administrera cytostatika- och antikroppsbehandlingar får du särskild inskolning i detta, så kallat cytostatikakörkort.

Som undersköterska hos oss på avdelning 58 arbetar du med patienten i centrum. Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdavdelning. Stort fokus ligger på infektionsförebyggande omvårdnad samt bedömningar av patienten bland annat med hjälp av olika bedömningsinstrument som NEWS.

Hos oss ser vi det som en förutsättning för att erbjuda våra patienter en god vård att arbeta med patienten i centrum och vi värdesätter ett bra teamarbete mellan våra olika professioner. I det dagliga mötet med patienten har du en viktig roll i samarbetet och samverkan med denne och övriga personalkategorier.

Beskriv introduktionen hos er?

På vårdavdelning 58 får du som ny sjuksköterska hos oss en inskolning på fyra veckor. Vi har ett inskolningsmaterial som vi tagit fram specifikt för vår avdelning. Du går tillsammans med våra sjuksköterskor och undersköterskor för att få lära dig vår verksamhet. Under inskolningen får du även gå med på vår hematologiska mottagning för att se vilka patienter som vårdas där och vilka behandlingar som ges på dagvården.

Som ny undersköterska hos oss får du två veckors inskolning. Vi har ett inskolningsmaterial som vi tagit fram specifikt för vår avdelning. Du går tillsammans med våra undersköterskor för att få lära dig vår verksamhet.

Porträttbild på avdelningschef Emma Lindh

Emma Lindh, avdelningschef vårdavdelning 58

Emma Lindh, avdelningschef

E-post: emma.I.lindh@regionvarmland.se

Telefon: 010-8391278 

Thomas Heikkinen Olsson, avdelningschef

E-post: thomas.heikkinenolsson@regionvarmland.se

Telefon: 010-831 63 81

Beskriv din arbetsplats uppdrag

Kirurgkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad har 4 vårdavdelninger (avdelning 5, 6, 8, 15) och 4 mottagningar. Våra specialiteter är kirurgi vilket inkluderar urologi, gastrokirurgi, KAVA och kärlkirurgi.

Vilka kompetenser söker ni?

Vi söker nyutexade sjuksköterskor samt sjuksköterskestuderande som vill jobba som undersköterskor.

Vilka kommer arbetsuppgifterna vara?

Sedvanliga undersköterske- samt sjuksköterskeuppgifter på kirurgisk vårdavdelning. Vi jobbar i små team enligt modellen patientnärmrevård där 2 sjuksköterskor och en undersköterska ansvarar för 7-9 patienter. Vi har även undersköterskor i reception som teamleader på kväll samt helg.

Beskriv introduktionen hos er?

Vi har individuell inskolning beroende på tjänst och tidigare erfarenhet. Nya sjuksköterskor har 5-6 veckor inskolning samt ingår i regionens kliniska utvecklilngsprogram, KUP. Vi har introduktionssamtal med chef kontinuerligt de första månaderna.


Anna Westman, avdelningschef
E-post: anna.westman@regionvarmland.se

Telefon: Du når mig via växeln på telefonnummer 010-831 50 00.

Ulla Hens, verksamhetsutvecklare
E-post: Ulla.Hens@regionvarmland.se

Telefon: 010–8347178

Beskriv din arbetsplats uppdrag

Vi-känslan är ständigt närvarande på Slutenvården Sjukhuset Torsby och samtliga enheter har en central roll i arbetet med och kring våra patienter. Vi är ett litet sjukhus i norra Värmland med stort hjärta och engagemang för våra patienter och medarbetare och där alla enheter och samarbetspartners lyfts fram som en viktig del i navet för att arbetet ska flyta på smidigt och säkert för den som besöker oss. Gott samarbete mellan enheterna, korta beslutsvägar och nära kontakt med ledningsgruppen är ett kännetecken för oss. På sjukhuset månar vi om personalens hälsa och välbefinnande och vi har tillgång till ett eget personalgym samt egen personlig tränare.

Vilka kompetenser söker ni?

Sjuksköterska, specialistsjuksköterska och undersköterska.
Sjuksköterskestudenter som vill arbeta som undersköterska under sommaren

Vilka kommer arbetsuppgifterna vara?

Sedvanliga arbetsuppgifter för varje yrkeskategori på någon av våra mottagningar och vårdavdelningar.

Beskriv introduktionen hos er?

Individuell introduktion utifrån behov.
Är du nyutexaminerad sjuksköterska kommer du att ha introduktion under hela sommaren, vilket innebär att du alltid har en sjuksköterska med dig i teamet. Stannar du hos oss efter sommaren har vi många spännande erbjudande under ditt första yrkesår. Hör av dig berättar vi mera.

Porträttbild på sjukhuschef Britt-Louise Frykman, sjukhuschef

Britt-Louise Frykman, sjukhuschef och Ulla Hens, verksamhetsutvecklare

Britt-Louise Frykman, sjukhuschef
E-post: Britt-Louise.Frykman@regionvarmland.se

Telefon: 010–8347145

Ulla Hens, verksamhetsutvecklare
E-post: Ulla.Hens@regionvarmland.se

Telefon: 010–8347178

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss på sommarrekrytering@regionvarmland.se.

Följ oss på sociala medier

Instagram: @regionvarmland

Linkedin: linkedin.com/company/regionvarmland

Facebook: facebook.com/regionvarmlandse

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen