Region Värmland logga

Jobba med oss på område samverkan

Inom område samverkan samlas flera uppdrag som rör samverkansfrågor, frågor som sträcker sig över ett brett spektrum. Området är en stödfunktion och stödjer hälso- och sjukvården i frågor som rör samverkan och samordning med både interna och externa kontakter.

Fokus i arbetet ligger på samverkansarenor och att analysera vad besluten i hälso- och sjukvårdsledningen betyder för regionens samverkanspartners, exempelvis med länets kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.

Inom området finns bland annat

  • Ledningsstrateg och regional koordinator psykisk hälsa
  • Representant från Försäkringsmedicinska kommittén
  • Utvecklingsledare och samordnare för Våld i nära relationer
  • Samordnare för Nära vård i Värmland
  • Fem utvecklingsledare med geografiska samverkansuppdrag. De arbetar över hela länet och samverkar särskilt med aktuella kommuner inom sitt geografiska uppdrag och har personkännedom inom det geografiska uppdraget både inom regionen och i kommunerna.

Sidan uppdaterad