Region Värmland logga

Payman arbetar som chef inom psykiatrisk slutenvård

– Det bästa med mitt jobb är att jag får jobba med och för människor, säger Payman Shokoufan som arbetar som avdelningschef.

– Som ny chef fick jag ett paket med utbildningar och insatser från regionen och kollegor som verkar på psykiatrikliniken. Det har varit jättegivande och innehållsrikt och det har hjälpt mig att utvecklas som chef och ny medarbetare inom Region Värmland. Jag har fått handledare från regionen och mentorer som jag kan vända mig till när jag har frågor, säger Payman Shokoufan som är avdelningschef på avdelning 46, psykiatrisk slutenvård.

Att arbeta som chef i Region Värmland

Inom Region Värmland har vi ett viktigt uppdrag. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra. Därför tar vi som arbetsgivare hand om dig. Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med goda utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och förmånliga villkor. Vi är en stor arbetsgivare med många möjligheter för dig att utvecklas och växa.

Alla som arbetar inom Region värmland är medarbetare och några har dessutom uppdrag att vara chefer. Region Värmland arbetar för ett medarbetarskap och ett chefsskap som utgår i från värdegrunden: För alla i Värmland. 

Som chef har du ansvaret att leda verksamheten utifrån Region Värmlands värdegrund, beslut och riktlinjer. Dessutom har chefer ansvar för att motivera och skapa goda förutsättningar för medarbetarna samt skapa förståelse för helheten.

Introduktion som chef

Som ett första steg i den chefsutveckling som erbjuds av arbetsgivaren finns introduktion för nya chefer. Regionen vill ge den nytillkomna chefen en tydlig och praktisk start på den egna arbetsplatsen samt skräddarsy en individuell planering i form av en checklista för introduktionen.

Ledarskapsakademin

Ledarskapsakademin är ett koncept som ansvarar för utbildning av och utveckling för chefer i olika skeden av chefsuppdraget.

För dig som är chef

För dig som är chef finns många olika sätt att fylla på med utbildning och utveckling. Det finns utbildningar som är årligen återkommande och du har möjlighet att få individuellt stöd i ditt chefskap och du kan dessutom avropa olika insatser vid behov.

Handledning enskilt eller i grupp

Som ny chef har du möjlighet att få individuell handledning i chefsrollen av någon av våra organisationskonsulter. Handledning kan också ske i grupp.

Mentorprogrammet för chefer

Mentorprogrammet har startat i syfte att erfarna och bra ledare ska stötta och sprida sina erfarenheter till mer oerfarna chefer. Mentorn har inte alla svaren men kan stötta adepten att finna egna lösningar på chefskapets utmaningar.

Framtida ledare – för den som vill bli chef och ledare

Framtida ledare är en utbildning på sju dagar med inriktning på förberedelse inför ett förhoppningsvis kommande chefsuppdrag. Chefer nominerar medarbetare som i framtiden skulle kunna fungera bra som chefer till denna utbildning. Från och med i år har man som medarbetare också möjlighet att själv anmäla sitt intresse. Det är av strategisk betydelse vilka ledare vi väljer och hur vi som organisation utvecklar dem. En viktig rekryteringsbas skapar vi genom att stimulera och utveckla personer i vår egen organisation till ledare.

Välkommen att kontakta oss

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som psykolog hos oss? Kontakta HR-konsult Maria Oskarsson på maria.oskarsson2@regionvarmland.se.

Eller sök en av våra lediga tjänster.

Sidan uppdaterad