Biobank

Biobankslagen reglerar hur prov får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, lagring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Forskning på humanbiologiskt material för dig som ska forska på prov.

Ny eu-förordning för kliniska prövningar av läkemedel

På grund av övergångsbestämmelser under första året efter att den nya EU-förordningen för kliniska prövningar av läkemedel börjat tillämpas finns för närvarande två sätt att skicka in en biobanksansökan kopplad till klinisk läkemedelsprövning beroende på vilken lagstiftning ansökan om klinisk prövning ska följa:

  • Ansökan via CTIS: Skicka in biobanksansökan till kliniskaprovningar@biobanksverige.se samtidigt som ansökan om klinisk prövning laddas upp i CTIS. Mer information samt aktuella blanketter finns här: https://biobanksverige.se/forskning/klinisk-provning/
  • Ansökan inte via CTIS: Skicka in biobanksansökan till aktuellt Regionalt Biobank Centrum (RBC) eller biobank på samma sätt som gjorts tidigare. Detta görs om separata ansökningar har gjorts till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten (dvs. inte laddats upp i CTIS). Använd samma blanketter som tidigare använts, se vår forskningsguide för mer information.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen