Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)

Värmland Biobank erbjuder sedan oktober 2014 en sjukvårdsintegrerad biobanksservice och provhantering i samarbete med Klinisk kemi, Centralsjukhuset Karlstad.

Sjukvårdsintegrerad biobankning av vätskebaserade prov är en bred infrastruktur anpassad för flera typer av projekt. Vår sjukhusintegrerade biobankservice använder sig av befintliga infrastrukturer. Det är ett säkert, effektivt och resursbesparande sätt för insamling och lagring samt uppfyller biobankslagens krav på spårbarhet.

Fördelar med sjukvårdsintegrerad biobankning

  • Fungerar för de flesta forskningsprojekt och är i dag anpassat för vätskebaserade prover i standardiserat format exempelvis helblod, plasma och serum.
  • Personoberoende eftersom insamlingen sker via rutinsjukvården och hanteras av befintlig personal på klinisk kemi.
  • Kraven på spårbarhet, säkerhet samt provgivarens integritet uppfylls genom samverkansregion Uppsala/Örebros gemensamma Biobanks IT-system LIMS (Laboratory Information and management system).
  • Prover förvaras i låsta lokaler med kontrollerad behörighet i frysar kopplade till regionfastigheters larmcentral samt externt Boomeranglarm.
  • Forskare behöver ingen extra personal för provhantering eller egna lokaler för lagring av prov, vilket leder till ekonomiska besparingar.

Är du intresserad av att använda vår sjukvårdsintegrerade biobankservice kontakta Region Värmlands biobankssamordnare i god tid för att påbörja planering av din studie. Vid önskemål att börja samla prov via den sjukvårdintegrerade biobankningen ska denna Blankett Pdf, 124 kB.fyllas i och undertecknas.

Är du intresserad att samla prov på fler platser än i region Värmland kontaktas samverkansregionens provservicekoordinatorer för att påbörja planeringen av din studie.

Allt arbete som utförs faktureras enligt gällande prislista , prislistan är baserad på faktiska kostnader.

Om du önskar göra uttag av prov insamlade via den sjukvårdsintegrerade biobankningen hittar du information om hur du går tillväga här.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen