Start / Jobb, utbildning & forskning / Klinisk forskning / Börja forska / Etikprövning och god forskningssed

Etikprövning och god forskningsetik

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande. Om du önskar ett rådgivande yttrande ska detta anges i ansökningsformuläret.

Etikprövningsprocess

Kostnad och finansiering för etikprövning

En etikprövning kostar 5 000 eller 16 000 kronor beroende på antal forskningshuvudmän. Avgiften kan du få finansierad av Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU).

Sök bidrag för utarbetande och bekostande av etikansökan

Ansök hos Etikprövningsmyndigheten

Hur du går tillväga med din ansökan finns beskrivet steg för steg i rutinen
Forskningsetik - ansökan om etikprövning (pdf) Pdf, 185 kB..

Huvudansvarig forskare erhåller en bekräftelse från Etikprövningsmyndigheten och information om tillvägagångssätt för inbetalning av avgiften vars kostnader kan täckas av Centrum för klinisk forskning och utbildning.

Region Värmlands forskningshuvudman

Observera att etikansökan inte kommer att signeras av huvudman innan resursintyg tillhandahållits. Behörig forskningshuvudman för Region Värmland är forsknings- och utbildningschef Maria Larsson.

Kontakt: maria.larsson8@regionvarmland.se.

Kontakt vid frågor om rättigheter eller personuppgifter

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig antingen till Region Värmland som är personuppgiftsansvarig eller till Region Värmlands dataskyddsombud Henrik Landtmanson.

Mer information om ansökan för etikprövning hittar du på etikprovningsmyndigheten.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen