Start / Jobb, utbildning & forskning / Klinisk forskning / Börja forska / God forskningsetik och etikprövning

God forskningsetik och etikprövning

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

Forskningspersonen ska skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller intergritetsmässigt. Om man önskar publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift kräver tidskriften ofta att studien ska ha etikprövats. I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande. Om man önskar ett rådgivande yttrande ska detta anges i ansökningsformuläret.

En etikprövning kostar 5000 eller 16 000 beroende på antal forskningshuvudmän, vilket du kan få finansierat av Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU). Du kan söka stimulansbidrag för att utarbeta en etikansökan och bidrag för att bekosta ansökan

Ansökan hos Etikprövningsmyndigheten

Ett nytt förfarande med digital ansökningan gäller från den 4 oktober 2021. Mer information finns på etikprovningsmyndigheten.se (EPM).

Hur du går tillväga med din ansökan finns beskrivet steg för steg i denna rutin: Forskningsetik - ansökan om etikprövning Pdf, 185 kB..

Huvudansvarig forskare erhåller en bekräftelse från EPM och information om tillvägagångssätt för inbetalning av avgiften vars kostnader kan täckas av CKFU. Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg tillhandahållits. Behörig forskningshuvudman för Region Värmland är forsknings- och utbildningschef Maria EH Larsson

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig antingen till Region Värmland som är personuppgiftsansvarig eller till Region Värmlands dataskyddsombud Henrik Landtmanson.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen