Region Värmlands forskningsråd

Om rådets arbete, ansvar och medlemmar.

Arbete

Forskningsrådet bidrar till att stärka den kliniska forskningen inom regionen genom utdelning av anslag till forskningsprojekt. Med klinisk forskning menas forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Ansvar och utlysning

Forskningsrådet ansvarar för utdelning av Region Värmlands forskningsanslag gällande projektmedel, doktorandmedel och medel för disputerade.

Utlysning sker en gång per år och ansökan är öppen från 5 juni till 5 september.

Medlemmar

Från Region Värmland

  • Leif Borjö, ordförande. Kontakt leif.bojo@regionvarmland.se.
  • Bengt Hansske
  • Ingela Marklund
  • Lars Lundman
  • Louise Emilsson
  • Mikael Hasselgren
  • Ragnar Henningsson

Från Karlstads universitet

  • Maria Larsson
  • Maria Tillfors

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen