Start / Jobb, utbildning & forskning / Klinisk forskning / Forskningsprojekt / Pågående forskning av disputerade

Pågående forskning av disputerade

Region Värmlands vision är livskvalitet i världsklass för medborgarna. Klinisk forskning bidrar till befolkningens hälsa och välbefinnande, en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård samt att öka regionens attraktionskraft som arbetsgivare.

Disputerade

Mats Arne, primärvård

Spirometri i primärvården (Region Värmland) I) Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos II). Utvärdering av implementering av kvalitetskriterier och spirometrikörkortsutbildning.

Läs mer om Mats Arnes forskning.

Louise Emilsson, allmänmedicin

Läs mer om Louise Emilssons forskning.

Maria Hallerbäck, barn- och ungdomspsykiatrin

  • Psykiatriska symtom hos ungdomar med autismspektrumtillstånd.
  • Hormonstörande ämnens inverkan på barns kognitiva utveckling - en delstudie i SELMA-studien.

Läs mer om Maria Hallerbäcks forskning.

Karl-Johan Hellgren, ögonmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad

Synfunktion med perimetri vid diabetes.

Karin Ängeby, kvinnosjukvården

Förlängd latensfas av förlossning: förekomst, förlossningsutfall, vårdens kvalitet, kvinnors upplevelse och preferenser om vård samt psykometrisk test av ett frågeformulär

Läs mer om Karin Ängebys forskning.

Jakob Heydorn Lagerlöf

Läs mer om Jakob Heydorn Lagerlöf forskning.

Ragnar Henningsson, AnOpIva

Läs mer om Ragnar Henningssons forskning.

Lars Lundman, öron- näs- och halskliniken

Studie av revisionsoperationer ur det nationella kvalitetsregistret för otoscleroskirurgi.

Birgitta Sigvant, kirurgkliniken i Karlstad

Natural history of peripheral arterial disease - leg symtoms, cardivascular morbidity and mortality after 10 years of follow-up

Staffan Tevell, infektionskliniken

Ledprotesinfektioner orsakade av koagulasnegativa stafylokocker

Läs mer om Staffan Tevells forskning.

Projekt med anslag från regionala forskningsrådet

Maria Klässbo, Centrum för klinisk forskning

Motivationsprocesser för sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet hos personer med höft- och/eller knäartros. Delstudie Säffle osteoarthritis health.

Nikita Makhnov, läkarenheten

Kirurgi Screening för primär aldosteronism i en hypertonipopulation.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen