Till startsidan

Forum Värmland 2023

Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. Forum Värmland år 2023 har temat Forskning, kunskap och kunskapsstyrning.

Logotyp för Forum Värmland

Kunskapsstyrning ska göra vården mer jämlik med målet att alltid använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Hur blir forskning kliniskt tillämpbar så att patienterna får den säkraste och bästa vården? Hur säkerställs att det är senaste och bästa kunskapen som hamnar i vårdprogram och andra kunskapsstöd? På vilket sätt bidrar den forskning som görs i Värmland till det nationella kunskapsstyrningssystemet?

Det är några av frågeställningarna som kommer diskuteras på Forum Värmland 2023. Utöver det kommer docenter och nydisputerade ges plats att presentera sin forskning samt en posterutställning genomföras.

Datum, plats och anmälan

Datum: 14 februari 2023 klockan 09.00–15.30

Plats: Karlstad CCC.

Anmälan: Anmäl dig här (axacoair.se). Sista anmälningsdag är 31 januari 2023.

Delta med poster

Om du ska skicka in ett abstract och poster så finns mallar här:
Mall abstract KAU.docx (live.com)
Skapa en poster

Din poster ska vara klar senast 6 februari. Kontakta Pia H Lindberg för mer information, hjälp med uppsättning etc, pia.hirdlindberg@regionvarmland.se.

Program Forum Värmland 2023

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Välkomsthälsning

Petra Lundgren, områdeschef område vårdkvalitet, Region Värmland
Helene V Wadensjö, prefekt, Karlstads universitet

09.15 Föreläsning

Nationellt system för kunskapsstyrning – för att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte
Mats Bojestig, ordförande för Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning

10.00 Kaffe och postervandring

10.30 Forskning och kunskapsstyrning

Forskning och kunskapsstyrning: Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård genom Kunskapsstyrning i Region Värmland
Anna Frödin, ordförande Kunskapsstyrningsrådet, Strategiskt ledningsstöd till HS-direktör

Forskningen i Värmlands bidrag till vårdförloppet kritisk benischemi – ett nationellt system för en mer jämlik och effektiv vård
Birgitta Sigvant, överläkare, docent, sektionschef kärlkirurgi och klinisk lektor

Värmlands bidrag till vårdförlopp gällande höft-/knäartros
Maria Klässbo, medicine doktor, fysioterapeut och forskningsledare

11.20 Nyblivna doktorer

Management of chronic obstructive pulmonary disease and chronic heart disease in primary health care
Maaike Giezeman, Örebro universitet

11:45 Lunchpaus

13.00 Nyblivna docenter

Högfluorerade kemikalier och hälsa, från befruktning till ungdomsår
Sverre Wikström, docent vid Örebro universitet

Skapa kunskap tillsammans – kan börja med en ”kopp kaffe”
Inger James, docent vid Karlstads universitet

Uppgraderad från hobbyepidemiolog
Louise Emilsson, docent vid Karolinska Institutet

14.00 Samverkansprojekt

DIGI-EL (Digital Early Labour) – en digital applikation för hantering i tidigt värkarbete
Karin Ängeby och Anna Nordin

Att möta svåra känslor – Pilotstudie om effekten av bekräftande kommunikation för kontaktsjuksköterskor i cancervården och palliativ vård
Maria Tillfors, Maria Larsson och Charlotta Dagobert

14.30 Kaffe och omröstning bästa poster

15.00 Samverkansprojekt

Immunsvar vid vaccination mot covid-19
Ann Erlandsson, Staffan Tevell och Ingela Marklund

Vilket stöd i föräldraskapet efterfrågar föräldrar med psykisk ohälsa?
Maria Unenge Hallerbäck, Louise Persson, Charlotte Bäccman, Linda Beckman

15.30 Bästa poster och avslutning

Maria EH Larsson, chef Centrum för klinisk forskning och utbildning, Region Värmland och Helene V Wadensjö, prefekt, Karlstads universitet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?