Till startsidan

proACT

proACT är ett undervisningskoncept som lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos en patient men också hur man primärt skall handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen.

Aktuella kurstillfällen för proACT

När du gör en anmälan är det viktigt att endast anmäla en person/plats.Det går inte att anmäla flera personer samtidigt.

proACT för kommunsjuksköterskor - Inställd 

proAct för anställda i Region Värmland: Se aktuella kurstillfällen se Kompetensverktyget.

Syfte

Syftet med utbildningen är att skapa trygghet för patienten ge vård på optimal nivå genom noggrann, systematiskt och strukturerad bedömning av patientens tillstånd.

Innehåll

proACt är en heldagsutbildning som inbegriper föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, kommunikationsövningar och träning i omhändertagande av patienter. Kursen lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos enpatient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt skall handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen.

Kursen bygger på aktivt lärande där deltagaren hela tiden tar ansvar för sitt lärande genom att dels komma förberedd och dels vara aktiv under kursdagen. 

Målgrupp

KTC anordnar kurser i proACT som vänder sig till två målgrupper:

  • Sjukvårdspersonal inom Region Värmland som har patientnära arbete, framförallt läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som kan komma att hamna i ett teamarbete kring en patient som hastigt försämras.
  • Legitimerade sjuksköterskor inom kommunal hälso-och sjukvård som har gått utbildning i SBAR och NEWS.

Bakgrund

Noggrann, systematisk och strukturerad bedömning av patientens hälsotillstånd är ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet och gott patientomhändertagande.

I Värmland görs en gemensam satsning för region och kommuner genom utbildning i klinisk bedömning och strukturerad kommunikation för att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå och säkerställa en god kommunikation.

Satsningen innefattar grundutbildning och instruktörsutbildning till medarbetare i Värmlands kommuner och Region Värmland samt förvaltning gör långsiktighet och kontinuitet.

Utbildare

Kliniskt träningscentrum, KTC, Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?