Till startsidan

Fröding- och Folkrörelsestipendiet

Region Värmland delar årligen ut två stipendier till välförtjänta mottagare inom kulturområdet och bland idéburna och ideella organisationer.

Frödingstipendiet

Frödingstipendiet är på 100 000 kronor. Stipendiet utdelas årligen som uppmuntran till en eller flera i Värmland födda, verksamma eller till Värmland på annat sätt knutna, väl kvalificerade utövare av konstnärlig verksamhet eller till personer som gjort speciellt förtjänstfulla insatser inom forskning med anknytning till kulturområdet eller som folkbildare.

Stipendiet kan även tilldelas organisationer eller andra grupper av personer. En och samma person eller organisation kan bara erhålla stipendiet en gång. Stipendiet kan inte tilldelas anställda inom Region Värmland.

Riktlinjer för Region Värmlands Frödingstipendium (pdf) Pdf, 31 kB.

Tidigare stipendiater

En sammanställning över tidigare stipendiater hittar du här.

Ansök eller lämna förslag

Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Beslut

Beslut om mottagare av stipendiet fattas av kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott. Stipendierna delas normalt ut på regionfullmäktiges sammanträde i oktober.

 

Folkrörelsestipendiet

Stipendiet är på 100 000 kronor och utdelas årligen som uppmuntran till en eller flera idéburna eller i övrigt ideella organisationer som gjort förtjänstfulla insatser inom Värmland. Det utdelas främst till organisationer med regional verksamhet eller spridning. En och samma organisation kan bara erhålla stipendiet en gång.

Riktlinjer för Region Värmlands Folkrörelsestipendium (pdf) Pdf, 30 kB.

Tidigare stipendiater

En sammanställning över tidigare stipendiater hittar du här.

Ansök eller lämna förslag

Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Beslut

Beslut om mottagare av stipendiet fattas av kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott. Stipendierna delas normalt ut på regionfullmäktiges sammanträde i oktober.