Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Barn och unga / Stöd till konst och kultur för unga
Fem ungdomar på filmuppdrag, sommarmiljö

Kulturskjuts

En miljon för mer kultur till barn och unga. Det har kultur- och bildningsnämnden beslutat om. Planen är ett långsiktigt och hållbart subventioneringssystem. I ett första steg testas utformningen i ett pilotprojekt under hösten 2024.

Det främsta målet med denna satsning är att alla barn i hela Värmland ska få uppleva en mångfald av uttryck av professionell konst och kultur under sin uppväxt.

Pilotprojektet som planeras genomföras under hösten 2024 innebär att samtliga länets kommuner får ett erbjudande om att delta. Pilotprojektet blir ett test på utformningen av systemet.

Pilotprojektet i korthet:

  • Region Värmland anslår 15 kronor per barn 0-19 år i hela länet (beräknat för hösten 2024, långsiktigt är förslaget 30 kronor per barn årligen). Satsningen innehåller också en pott som är sökbar för omkostnader för särskilda målgrupper.
  • Kommuner som deltar ska stå för en egen insats med 50 procent av kostnaderna.
  • Aktiviteterna kan ske i skolan men också på exempelvis fritidsgården eller på biblioteket. Det kan också vara en resa till exempelvis en kulturverksamhet.
  • Det är möjligt att anlita professionella kulturutövare från hela Sverige.
  • Det behövs resurser i form av tjänstepersoner som koordinerar och administrerar stödet.
  • Utvärdering kommer att ske löpande och återrapporteras till kultur- och bildningsnämnden.

Sidan kommer att uppdateras efterhand som projektet tar sin fasta form.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?