Region Värmland logga

8-månaderssamverkan

Att äga ett språk är en förutsättning för att kunna göra sin röst hörd och vara en del av ett demokratiskt samhälle. Språkets utveckling börjar innan barnet själv kan prata och ordförrådet utvecklas genom all kommunikation såsom högläsning, berättande och samtal.

Illustratör Matilda Ruta

Små barns språkutveckling

I Värmland finns ett etablerat samarbete för att främja små barns språkutveckling. I samarbetet ingår Bibliotek Värmland och Region Värmland, genom barnhälsovården och kulturavdelningen. Syftet är att möjliggöra ett likvärdigt erbjudande till alla familjer i Värmland. Barnhälsovården är den viktiga länken mellan biblioteken och familjerna genom sina hembesök när barnet är 8 månader.

Bokgåva och språksamtal

Under barnets första år är hjärnan extra mottaglig för språkinlärning. Samarbetet möjliggör att alla barn i Värmland får en bok från biblioteket vid åtta månaders ålder. Boken överlämnas av barnhälsovården vid ett enskilt samtal med vårdnadshavarna där vikten av tidig språkstimulans med barnet lyfts fram.

Språkpåsar för utlån

År 2018 köpte Region Värmland in språkpåsar till alla bibliotek i regionen. Det innebär att alla huvudbibliotek har minst tio olika språkpåsar för utlån. Alla närbibliotek, filialer och bokbussar har också påsar att låna ut. Påsarna är fyllda med olika saker såsom böcker, spel och figurer, vars syfte är att ge vårdnadshavare konkreta tips kring hur de kan leka och arbeta med språket tillsammans med sitt barn. Påsarna har olika inriktningar och kommer med en handledning full med lekförslag och språkutvecklande tips. Påsarna kan lånas av alla och är lika spännande och utvecklande, oavsett om du behöver lite extra språkträning eller inte.

Se film om Språkpåsar – små barns språkutveckling (youtube.com)

Kontakta biblioteket för mer information eller läs mer på bibiotekets sida om Språkpåsar för barn (bibliotekvarmland.se).

Här hittar du information om innehållet i våra språkpåsar - Språkpåsar att låna ut här - beskrivning av innehåll (pdf) Pdf, 1 MB.

Filmer om språkinlärning

Region Värmland har producerat tre filmer som lyfter vikten av tidig språkträning. Filmerna används av bibliotekspersonal, pedagoger och barnhälsovården som träffar barnen och deras vårdnadshavare. Filmerna visas även i sociala medier och på länsbussarna. Filmerna hittar du nedan. 

Lästipsfolder

I samarbete med Bibliotek Värmlands barnbibliotekarier tar kulturavdelningen på Region Värmland fram en ny lästipsfolder med bilderbokstips varje år. Foldern är tänkt att inspirera vårdnadshavare att låna böcker och hitta läslust tillsammans med sina barn. 

Lästipslista 2024 för barn 0-5 år: Läsa tillsammans (pdf) Pdf, 5 MB.

Gemensam utbildningsdag

Region Värmland arrangerar årligen en gemensam utbildningsdag för alla yrkeskategorier som ingår i samarbetet. Då träffas bibliotekspersonal, BHV-sjuksköterskor, logopeder och barnpsykologer och får möjlighet att tillgodogöra sig samma kunskap. Syftet är att knyta kontakter mellan professionerna och att tillägna sig ny kunskap som garanterar att konceptet fortsätter att utvecklas. 

Sidan uppdaterad