Region Värmland logga

Läs och litteraturfrämjande

Läsfrämjande insatser kräver ett brett perspektiv och omfattar olika grupper och åldrar. Region Värmland har en viktig roll som samlande regional plattform för att tydliggöra och utveckla läsfrämjande strategier och praktik i bred samverkan i länet.

Sidan uppdaterad