Region Värmland logga

Regelverk för filmteknikstöd – ungdom

Stödet syftar till att främja filmproduktionen i Värmland genom att stötta ungdomar under 18 år att genomföra sina filmprojekt.

Stödets omfattning

Tidsbestämd och kostnadsfri tillgång till inspelnings- och redigeringsutrustning som Region Värmland äger eller disponerar genom hyres- eller samverkansavtal.

Villkor

  • Region Värmland förutsätter att utrustningen hanteras varsamt.
  • Det ska framgå av filmens för- och/eller eftertexter och eventuellt marknadsförings- och informationsmaterial inklusive egna webbplatser att den gjorts med stöd av Region Värmland.
  • Stödmottagare ska förse Region Värmland med en digital kopia av den färdiga filmen.

Ansökan

  • Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas till Region Värmland.
  • Ansökan ska innehålla manuskript, synopsis eller projektbeskrivning.
  • Ansökan ska lämnas senast en månad före inspelningsstart.
  • Ansökan handläggs och beslutas av filmkonsulent på Region Värmland. Handläggaren bedömer möjligheterna att göra en bra film utifrån manuskriptets, projektbeskrivningens och filmarens kvaliteter. Vid handläggning av stödet prioriteras kvinnliga sökanden. Stöd ges inte till projekt av utpräglat kommersiell karaktär, till exempel reklam- eller beställningsfilmer.
  • Ansökningar är att betrakta som allmän handling och diarieförs hos Region Värmland.

Ansvar

Förvara alltid utrustningen på ett sådant sätt att stöld eller skada förhindras. Kamera eller annan utrustning ska aldrig lämnas utan tillsyn på inspelningsplats eller i fordon. Kontrollera alltid att du har all utrustning med dig från inspelningsplatsen. Stöld eller skada ska genast anmälas till filmteknikansvarig på Region Värmland.

Boka

Region Värmland har kameror, ljudutrustning, ljus, en del kringutrustning och redigeringsdatorer. Boka teknik tekniken i god tid innan den hämtas. Du gör det genom att kontakta filmteknikansvarig Stefan Barkman (kontaktuppgifter finns längre ner).

Hämta och lämna

Utrustning förvaras hos Region Värmland i Karlstad. Du hämtar och lämnar utrustningen där på överenskommen tid med filmteknikansvarig.

Den som beviljats stöd ska personligen hämta och återlämna tekniken. Kvittering ska ske vid båda dessa tillfällen. Avsätt gott om tid för genomgång av utrustningen, både vid hämtning och återlämning – ju mer utrustning, desto längre tid!

När du lämnar tillbaka kameran ska batterierna vara fullt laddade. När du lämnar tillbaka dator/redigeringsutrustning tar Region Värmland inget ansvar för filer eller annat material som finns kvar.

Sidan uppdaterad