Start / Kultur / Kulturutveckling / Ung kultur / Ungdomspengar

Ungdomspengar

Ungdomar står uppradade och ler mot varandra.

Ungdomspengar är ett ekonomiskt stöd som är avsett att stödja ungdomars egna initiativ inom kulturområdet. Stödet ska bidra till att kreativa unga får en möjlighet att testa sina idéer och utvecklas. Målet med stödet är att stärka ungas delaktighet i kulturlivet och främja ungt entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar.

I Ungdomspengar ingår två stödformer:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen