Start / Kultur / Värmlands kulturplan / Kulturkonferenser / Arrangera tillgängligt

Arrangera tillgängligt

Det kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn, nedsatt hörsel eller funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa. Möjligheter för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig kulturutbudet är beroende av tillgängligheten.

Vid arrangemang finns det mycket man som arrangör kan tänka på för att alla ska kunna delta och medverka. Det innebär bland annat att välja lokal som personer som använder rullstol kan komma in i och använda. Det är också viktigt att undvika starkt doftande blommor eller parfymer som kan framkalla allergi. Vid konferenser behöver föreläsarna informeras om vikten av att beskriva bilder och läsa upp texter i exempelvis PowerPoint-presentationer.

På tillgängliga arrangemang kan alla delta och medverka, oavsett funktionsförmåga.

För att läsa mer om tillgänglighet, besök Kulturrådets webbplats Tillgängligt kulturlivet eller Myndigheten för delaktighet. 

Tillgängligt kultur på Kulturrådets webbplats

Myndigheten för delaktighets webbplats

Möten för alla

För att underlätta för arrangörer har Nordens Välfärdscenter publicerat Möten för alla, ett häfte med checklista och tips på hur man väljer bra lokaler, formulerar tillgängliga inbjudningar och utformar presentationer så alla förstår och kan ta del av innehållet.

Möten för alla, på Nordens Välfärdscenters webbplats 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen