Till startsidan
Start / Kultur / Värmlandsarkiv / För kommuner

För kommuner

Värmlandsarkiv kan bistå länets kommuner i frågor som rör arkiv och informationshantering.

Genom konsultuppdrag kan vi till exempel hjälpa till med gallringsutredningar, dokumenthanteringsplaner och ordnings- och förteckningsarbeten. Värmlandsarkiv kan erbjuda förvaring av handlingar i godkända arkiv. Kontakta oss för mer information och om ni vill ha offert.

Prislista och leveranshandledning

Vi har en egen prislista för kommunerna (pdf) Pdf, 34 kB..

Vi har också en tjänsteföreskrift för hantering av leveranser (pdf) Pdf, 249 kB..

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Samrådsgruppen är ett samverkansorgan för stat, kommuner och regioner och huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Riksarkivet. Samrådsgruppen har bland annat till uppgift att ge ut råd om bevarande och gallring, bevaka och ta initiativ i frågor som rör arkiv och dokumenthantering inom offentlig sektor.

Mer om kommunala arkivfrågor på Samrådsgruppens webbplats

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Alla kommuner och regioner är medlemmar i organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I SKR:s medlemsservice ingår bland annat att informera, ge råd och service i frågor som rör medlemmarna. SKR är även en nationell mötesplats för medlemmarna.

Mer information på SKR:s webbplats

Nätverk 

I länet finns ett arkivnätverk för kommunarkivarier som har träffar en till två gånger per år. I nätverket tas aktuella frågor upp till diskussion och det har en kunskapsförmedlande funktion inom arkivområdet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen