Start / Kultur / Värmlandsarkiv / För näringslivet

För näringslivet och den enskilda sektorn

Arkiv från näringslivet och privatpersoner hanteras av Värmlands Företagshistoria, som är Värmlands regionala näringslivsarkiv.

Tallskog med mossa på marken.

Värmlands Företagshistoria, vilket var det första regionala näringslivsarkivet i Sverige när det grundades 1970 under namnet Föreningen Värmlandsarkiv, utgör i dag en självständig del inom Värmlandsarkiv. Föreningen har en egen styrelse, med representanter från det värmländska näringslivet. Värmlands Företagshistoriaär den del av Värmlandsarkiv som arbetar med arkivfrågor som rör näringslivet och våra kunder är alltifrån stora multinationella företag till små enmansföretag och privatpersoner. Vi har i dag ca 14 000 hyllmeter enskilt material som sträcker sig från de stora bruksbolagens 1500-tal till Löfbergs och 2000-talet.

Föreningen har till ändamål att främja historiskt och ekonomiskt inriktad forskning, samtidigt som vi vill vara en resurs för den enskilda sektorn och som utöver förvaring och tillgängliggörande av arkiv också kan erbjuda utbildningar, problemlösningar och rådgivning när det gäller dokument- och informationshantering. Hos oss förvaras era arkiv i arkivmagasin som följer Riksarkivets råd om arkivförvaring, och vi kan också erbjuda plats i speciell klimatanläggning för film, mikrofilm, foto och glasplåtar med mera.

Läs mer på Värmlands Företagshistoria webbplats

Att leverera arkiv

Ni överlämnar ert arkiv som en deposition och en årlig avgift tas ut för förvaringen. Ett avtal upprättas mellan institutionen och deponenten där man bland annat bestämmer tillgängligheten till arkivhandlingarna. Utöver depositionsavtal kan särskilt avtal tecknas gällande konsulttjänster och uppdrag, dessa avtal skrivs med Värmlandsarkiv och utförs av dess personal. Som deponent behåller ni äganderätten till arkivet och kan alltid låna tillbaka era handlingar. Ni är också alltid välkomna att komma och ta del av ert arkiv på plats på Arkivcentrum. När ni deponerat ert arkiv hos oss kommer det att få bredast tänkbara exponering genom att information om arkivet och var det finns blir tillgängligt på webben genom den nationella arkivdatabasen NAD.

Mer om NAD på Riksarkivets webbplats

Det finns också möjlighet att överlämna ett arkiv till oss, vi avgör om det kan tas emot och då övergår äganderätten till arkivet till Värmlands Företagshistoria.

Anhållan om leverans

En leverans ska alltid initieras genom telefonsamtal eller skriftlig kontakt.

Ladda ner avgiftslista (pdf) Pdf, 108 kB.

Har du frågor kring arkivhantering eller depositioner är du varmt välkommen att kontakta oss för vidare diskussioner kring ditt arkiv. 

Kontakta oss på Värmlandsarkiv

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen