Region Värmland logga

Hälso- och sjukvården har börjat förbereda sig inför Nya CSK genom att workshoppa kring arbetssätt.

Här skapas framtidens hälso- och sjukvård

Om cirka 15 år ska det om- och tillbyggda Centralsjukhuset i Karlstad stå klart. Redan nu arbetar hälso- och sjukvården med hur framtidens vård ska bedrivas.

Nya CSK heter projektet som handlar om att modernisera och utveckla Centralsjukhuset i Karlstad. Genom en omfattande om- och tillbyggnation ska sjukhuset byggas om för att anpassas till moderna arbetssätt och för att vara långsiktigt hållbart.

– Centralsjukhuset är ett viktigt nav i vår vård och en ombyggnation av sjukhuset är en utveckling av hela den värmländska hälso- och sjukvården. Till exempel utformas sjukhuset för att vara en del av nära vård, vilket bland annat innebär bättre förutsättningar för digitala vårdbesök och samarbete med öppenvård och kommuner, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

För verksamheterna på sjukhuset medför Nya CSK en förändringsmässigt stor utmaning, men också ett tillfälle till nya och förbättrade arbetssätt och lokaler som är bättre anpassade utifrån verksamhetsbehov.

Själva ombyggnationen vilar på fyra huvudsakliga ben: renovering av ”mittdelen” av dagens Centralsjukhus (det så kallade 50-blocket) samt tillskapande av ett mottagningshus, ett akuthus och ett nytt entréhus.

Viktigt med samarbete

Akuthuset blir det största av de nya husen och här kommer verksamheter som bedriver olika typer av akutvård att vara placerade. Förra veckan genomförde akutmottagningen och ett antal verksamheter som arbetar nära ihop med akutmottagningen en första gemensam workshop för att gemensamt arbeta med framtidens akutvård.

Bland deltagarna fanns, förutom akutmottagningen, representanter för bland annat bild- och funktionsdiagnostik, barn- och ungdomsmedicin, neurologikliniken och kirurgen.

– Akuten samarbetar med många andra verksamheter och det kommande akuthuset utformas för att underlätta samarbete och effektiva flöden. Då är det jätteviktigt att de som ska arbeta där är med och påverkar hur vi ska jobba på bästa sätt, säger Lena Gjevert.

Workshopen behandlade frågeställningar som hur kompetens, kapacitet och teknik kan samordnas för att skapa ett sömlöst flöde för patienten och hur barnakuten och stora akuten skapar en effektiv samverkan.

– Det är väldigt givande att tvingas titta på sin egen verksamhet utifrån och i stället se den från patientens väg genom vården, det blir en annan dimension. När vi också jobbar tillsammans från olika verksamheter får man bättre förståelse för varandras behov. Man ser också på vår gemensamma patient på ett annat sätt om varje verksamhet hade arbetat separat med ”sin patient”, säger Ulrika Nilsson, verksamhetschef för akutmottagningen.

Nya perspektiv med gemensamma ögon

Workshopen är en av flera delar i ett brett arbete som görs för att förbereda vårdens verksamheter inför Nya CSK. Även kvinnokliniken har inlett motsvarande arbete och på sikt kommer ytterligare verksamheter att göra samma sak.

– Det är jätteroligt och väldigt inspirerande att få arbeta tillsammans så här. Självklart är det svårt att förutspå vilka behov vi kommer att ha om tio år, men när vi arbetar många tillsammans får vi med fler perspektiv och då är det större chans att vi träffar rätt.

– Det är också ett bra arbetssätt, att börja med att diskutera kring de stora ramarna med flöden och samverkan, innan vi sätter oss och tittar på ritningar och detaljer, säger Ulrika Nilsson.

Deltagarna fick samarbeta kring olika frågeställningar.

Akutens verksamhetschef Ulrika Nilsson tycker att arbetet ger nya perspektiv.

Sidan uppdaterad