Region Värmland / Nyhetsarkiv / Unikt forskningsprojekt visar hur migranter i Värmland ser på livet

Unikt forskningsprojekt visar hur migranter i Värmland ser på livet

Många studier handlar om hur majoritetsbefolkningen i Sverige ser på migrationen till vårt land. Men hur upplever egentligen migranterna själva sin nya livssituation? Det ger ett unikt forskningsprojekt i Värmland svar på.

Rapporten ”Med migranternas röst – hur blir man värmlänning?” ingår i det större projektet Migrant World Values Survey. Forskningsteamet har på djupet tagit reda på hur migranter som kommit till Värmland ser på sin nya vardag. Studien har möjliggjorts med stöd av Region Värmland och Tillväxtverket.

– En av de stora frågorna som vi brottas med är Värmlands framtida kompetensförsörjning. Migranterna är en viktig resurs i det arbetet, men vi behöver fakta för att kunna fatta rätt beslut. Vi tar nu med oss lärdomar från studien för att kunna göra rätt insatser framåt, säger Stina Höök (M), den regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Oro över ålder och sjukdom

Rapportens fokus är lokalsamhället och hur värderingar och sociala normer kring familj och arbete förändras. Den visar bland annat att en majoritet av migranterna är beredda att studera vidare, långpendla och skaffa körkort – bara de får ett arbete. Samtidigt uppger fyra av tio migranter i Värmland att de är för gamla för att utbilda sig och för sjuka för att jobba heltid.

– Det finns åtskilliga studier som handlar om hur majoritetsbefolkningen i Sverige ser på migrationen till vårt land. Däremot väldigt få som handlar om hur de som kommit hit upplever sitt nya hemland. Grundfrågan är hur alla migranter så snabbt som möjligt ska bli en del av den värmländska samhällsgemenskapen genom eget arbete och fler kontaktytor med vanligt folk, säger Bi Puranen, Bi Puranen, forskningsledare och Generalsekreterare vid World Values Survey.

Första i sitt slag

Sammanlagt har fler än 2 500 av de cirka 20 000 utomeuropeiska migranter som bor i Värmland intervjuats. Samtliga kommuner har ingått i studien.

I vilken kommun trivs migranterna bäst? I vilken utsträckning umgås man med svenskar? Vad är man själva beredda att göra för att bli anställningsbara? Det är bara några av alla de frågor som ställts i undersökningen som är den första i sitt slag som genomförts i en samlad region i Sverige.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här.

Kontaktuppgifter

Stina Höök (M)

Ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

+46 702 737 050

stina.hook@regionvarmland.se

Bi Puranen

Forskningsledare och Generalsekreterare vid World Values Survey

+46 705 721 721

bi@bikupan.se

Kontaktinformation

Brita Zetterlund Johansson

Strateg

+46108331035

+46706187758

britta.zetterlund-johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen