Region Värmland logga

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Den regionala utvecklingsnämnden hade på tisdagen sammanträde och beslutade bland annat om medel till ett projekt för att bland annat få fler unga att läsa vidare.

Pengar till projektet Unga i Värmland

På sitt sammanträde på tisdagen beslutade den regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland att stödja projektet Unga i Värmland med 1,1 miljoner kronor under ett år. Projektet ska arbeta fram ett mer långsiktigt program för att:

  • Unga i Värmland ska läsa vidare i högre utsträckning
  • Öka ungas entreprenörskap.
  • Bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

På lång sikt ska projektet skapa bättre förutsättningar för unga att känna ägarskap över sin nutid och framtid, öka entreprenörskapet, höja utbildningsnivån samt bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Värmlands exporthandlingsplan antagen

Den regionala utvecklingsnämnden har antagit Värmlands exporthandlingsplan. Den tar sin utgångspunkt i den nationella export- och investeringsstrategin och dess syfte att främja ett mer konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv, samt underlätta för företag i hela landet att växa och nå ut på de globala marknaderna. Handlingsplanen ska också bidra till att Värmland får en stark organisation som ska främja export.

Avtal med universitetet förlängs

På sitt sammanträde på tisdagen beslutade den regionala utvecklingsnämnden att förlänga avtalet ”Avsiktsförklaring om etablering av Akademin för smart specialisering 2016–2020” till dess ett nytt samarbetsavtal är på plats. Akademin för smart specialisering ska bidra till innovation genom att skapa ökad långsiktighet i samarbetet och att tydliggöra prioriteringar, öka involveringen av näringslivet och offentlig verksamhet, öka kapaciteten att vara med i internationella forsknings- och innovationsprojekt samt att skapa uppmärksamhet även nationellt och i EU för samarbetet. Kostnaden tas från potten med statliga utvecklingsmedel.

Medel till solenergiprojekt

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagen att ge sammanlagt 2,25 miljoner kronor till projektet Kompetenscentrum Solenergi på Karlstads universitet. Projektet löper från årsskiftet fram till och med 2024. Projektet ska vara en nationell kraftsamling som etablerar ett svenskt kompetenscentrum för elproduktion med solceller.

Sidan uppdaterad

Till toppen