Region Värmland / Nyhetsarkiv / Inga satsningar på järnvägen i Värmland

Inga satsningar på järnvägen i Värmland

Trafikverket väljer bort den värmländska järnvägen i sitt förslag till plan för infrastrukturen de kommande tolv åren. Pengarna räcker inte till och satsningen på dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn uteblir. Trafikverket föreslår även att det planerade spårbytet på Fryksdalsbanan tas bort.

I dag presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell åtgärdsplan för Sveriges infrastruktur. Förslaget innehåller en lång rad satsningar på landets vägar, järnvägar och sjöfart. Trots att tidigare utredningar har visat hur viktigt det är med dubbelspår på hela Värmlandsbanan väljer nu Trafikverket alltså att inte ha med satsningen på mötesspåren. Något som även saknas i planen är spårbyte på Fryksdalsbanan, närmare bestämt järnvägen mellan Kil och Torsby. Det innebär att vi inte kan få ner restiden för den regionala tågtrafiken till Torsby.

– Det är riktigt tråkiga nyheter vi får idag. Det innebär att problemen vi har med störningar och förseningar kommer att finnas kvar under överskådlig framtid och att de till och med riskerar att förvärras. Det slår mot Värmlands möjligheter till en god utveckling, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland.

Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden, konstaterar att dubbelspåren borde vara en nationell angelägenhet.

– Nu flyger väldigt många människor mellan Oslo och Stockholm eftersom tåget inte är ett rimligt alternativ. Regionens mål är att minska restiden mellan huvudstäderna till under tre timmar och koppla ihop Värmland med dessa och övriga Mellansverige. Vi vill få folk att välja tåg framför flyg. Trafikverkets besked är ett hårt slag mot den här miljösatsningen, säger hon.

Jesper Johansson (MP), ordförande för kollektivtrafiknämnden:

– Värmlandsbanan utgör idag en flaskhals och det är därför mycket svårt att utveckla den regionala tågtrafiken utan att dubbelspåren byggs. Jag är också besviken över att satsningen på Fryksdalsbanan uteblir, det innebär att vi har mindre möjlighet att knyta ihop länet, säger han.

Trafikverkets förslag till nationell åtgärdsplan skickas nu på remiss till landets alla regioner, kommuner, olika statliga myndigheter och en lång rad andra organisationer. Senast 28 februari ska de ha lämnat in sina svar till Trafikverket som därefter ser de över förslaget en sista gång innan det skickas till regeringen för beslut innan sommaren.

– I vårt remissvar kommer vi än en gång understryka hur angelägna dessa satsningar är, både för Värmland och för Sverige. Och vi kommer att fortsätta att argumentera för dubbelspår på Värmlandsbanan och för spårbyten och upprustning på Fryksdalsbanan tills regeringen har fattat sitt beslut, säger Stina Höök.

För att ta del av förslaget i sin helhet, besök Trafikverkets webbplats: https://www.trafikverket.se/nationellplan.

Kontakt:

Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland,
010-833 10 12, stina.hook@regionvarmland.se

Jesper Johansson (MP), ordförande för kollektivtrafiknämnden, Region Värmland,
010-831 40 52, jesper.johansson@regionvarmland.se

Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland,
076-798 71 90, asa.b.johansson@regionvarmland.se

Mattias Landin, infrastrukturstrateg, Region Värmland,
010-833 10 61, mattias.landin@regionvarmland.se

Marcus Smedman, infrastrukturstrateg, Region Värmland,
010-833 10 34, marcus.smedman@regionvarmland.se

Eleonore Åkerlund, regional utvecklingsdirektör, Region Värmland,
010-833 10 58, eleonore.akerlund@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen