Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet den 30 november 2021

Regionstyrelsen i korthet den 30 november 2021

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om minskad klimatpåverkan från tjänstebilar samt om förlängt förordnade för regiondirektören.

Minskad klimatpåverkan från tjänstebilar ska säkerställas

Efter ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan beslutade regionstyrelsen på tisdagen att nuvarande tjänstebilsavtal i Region Värmland inte ska förlängas. Man ska också utreda förutsättningarna så att man i framtida tjänstebilsupphandlingar kan ställa krav på att samtliga tjänstebilar i huvudsak ska gå på fossilfria drivmedel.

– Vi är en stor organisation där resor och transporter är en naturlig del av verksamheten. Det leder i sin tur till ett betydande klimatavtryck och som region behöver vi ta ansvar för att minska det trycket. Värmland kan nu bli den första regionen i Sverige med en helt fossilfri tjänstebilsflotta, säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M).

I Region Värmlands Miljöplan 2021–2024 finns det även mål att minska klimatavtrycket från tjänsteresor med 45 procent jämfört med 2019.
Resesträcka eller brist på möjligheter att ladda tjänstebilar kan utgöra undantag. I övrigt ska bränslen som är helt eller till största delen framställt av förnybara råvaror användas vid tjänsteresor med bil.

Regiondirektör Peter Bäckstrands förordnande förlängs

Peter Bäckstrand har varit Region Värmlands regiondirektör sedan april 2020 och var innan dess tillförordnad regiondirektör. På tisdagen beslutade regionstyrelsen att Peter Bäckstrands förordnade förlängs till den 31 oktober 2025.

Forshaga kommun beviljas stöd för mygglarvsbekämpning

Forshaga kommun har ansökt om ekonomiskt stöd för bekämpning av mygglarver. Kommunen har en långvarig problematik med stickmygg som har förvärrats med tiden. Man har sedan tidigare ett avtal för bekämpning för åren 2021–2023 och ansöker om stöd för 2021 års arbete med 450 000 kronor eller 25 procent av totalkostnaden. Styrelsen beslutade att bevilja ansökan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen