Region Värmland logga

Rapport om Sveriges och Norges gränslösa möjligheter

Region Värmland presenterar ”Gränslösa möjligheter”. En ny rapport med fokus på relationen mellan Sverige och Norge. Huvudsyftet med rapporten är att öka kunskapen om våra länders betydelse för varandra. Med rapporten visar vi också att vi i Värmland vill stärka vår position nationellt när det gäller Norgefrågor.

Relationen mellan Sverige och Norge är unik i världen. Få länder står varandra så nära. Vår gemensamma historia och kultur, geografi, språk samt starka ekonomiska och mellanmänskliga band förenar oss. Rapporten innehåller en mängd statistik om dessa band och en rad intervjuer med människor som på olika sätt arbetar med eller påverkas av närheten mellan dessa två länder. Rapporten mynnar ut i åtta rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare i Sverige och Norge.

– Våra länders betydelse för varandra ska inte underskattas – samtidigt är upplevelsen att just så är fallet. I denna rapport berättar många människor som på olika sätt jobbar med att stärka svensk-norska relationer att vi ofta tar varandra för givet och behöver bli mer nyfikna och intresserade av varandra. Även goda relationer har behov av att underhållas och utvecklas, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland.

Region Värmland har tagit fram rapporter om relationen mellan Norge och Sverige tidigare, både 2013 och 2015.

– Rapporterna fick uppmärksamhet långt utanför Värmland och har varit uppskattade för sitt innehåll. Vi vet därför att den nya rapporten är både efterlängtad och behövs, säger Stina Höök.

Den nya rapporten speglar att pandemin har varit en utmaning och påfrestning för relationen mellan länderna.

– Nu gäller det att vi tar vara på de erfarenheter den har gett oss. Vi menar att mycket av kunskapen finns i gränskommunerna och i gränsregionerna. Dialog behövs för att diskutera konsekvenserna av pandemin, lyssna till människors upplevelser och för att diskutera framtida samarbeten, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Samverkan över gränsen har aldrig varit viktigare. Det råder också samstämmighet om att det finns enorm potential i ännu mer samhandling över gränsen.

– Det är därför vi den här gången titulerar rapporten Gränslösa möjligheter. Värmlands närhet och läge i förhållande till Norge och Oslo pekas också ut som en styrka i Värmlandsstrategin, säger Åsa Johansson.

Ladda ner rapporten

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet och läsa mer om Region Värmlands arbete kring Norge.

Sidan uppdaterad