Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet den 1 februari 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet den 1 februari 2022

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutades bland annat om ett nytt förbättringspris och om fortsatt drift i mindre omfattning för Klaralab.

Hälso- och sjukvårdsnämnden instiftar förbättringspris

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på tisdagen att instifta ett nytt förbättringspris. Priset består av två utmärkelser i form av ”Månadens förbättrare ” och ”Årets pris för ständiga förbättringar”. Samtliga områden och verksamheter inom hälso- och sjukvård, regionservice och tandvård kan nominera till priset. Verksamheten som nomineras ska kunna visa på ett systematiskt förbättringsarbete som resulterat i varaktig förbättring för patient, kund, brukare eller närstående.
Nomineringen sker via områdescheferna till hälso- och ledningen som sedan föreslår pristagare till nämndens presidium.

Utmärkelsen ”Månadens förbättrare” består av en prissumma på 5 000 kronor och delas ut vid varje nämndmöte. ”Årets pris för ständiga förbättringar” består av 50 000 kronor och delas vid ett verksamhetsbesök. Totalt avsätts 100 000 kronor för detta ur hälso- och sjukvårdsnämndens budgetmedel för 2022.

– Det är väldigt glädjande att vi nu får möjlighet att uppmärksamma medarbetares goda insatser på detta sätt. Det är också viktigt för vårt påbörjade utvecklings- och omställningsarbete mot en god och nära vård. Ett arbete som behöver göras tillsammans med medarbetare och patientföreträdare som viktiga drivkrafter. Utmärkelserna hjälper oss alla att lyfta blicken mot möjligheter och att sprida goda exempel vidare, säger Marianne Utterdahl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen föreslås besluta om fortsatt drift i mindre omfattning för Klaralab

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare föreslagit regionstyrelsen att besluta om ordnad avveckling av Klaralab. Regionstyrelsen beslutade därefter om återremiss med ett nytt uppdrag att återkomma med förslag enligt ett alternativ om att skala ned verksamheten samt utreda vilka risker som finns med den redan förslagna ordnade avvecklingen, utifrån ett barnperspektiv.

Klaralab är ett tandtekniskt laboratorium som ägs av Region Värmland och som drivs i folktandvårdens regi. Laboratoriet framställer tandtekniska produkter på beställning, främst från folktandvårdens kliniker. Klaralab har två uppdrag: en del som levererar produkter till anslagsfinansierad verksamhet, huvudsakligen avtagbar apparatur för tandreglering till barn och ungdomar. Det här är en verksamhet som ett stort antal regioner bedriver i egen regi. Den andra delen levererar produkter till vuxna som huvudsakligen betalar enligt tandvårdstaxa eller är anslutna till abonnemangstandvård. Denna del av verksamheten är starkt konkurrensutsatt med ett stort antal privata leverantörer, belägna såväl lokalt i Värmland som i övriga landet och där Folktandvården har ett stort antal privata leverantörer upphandlade.

Folktandvårdens rekommendation efter ytterligare utredning var fortsatt ordnad avveckling. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen att besluta om alternativet att skala ned verksamheten för fortsatt drift i mindre omfattning.

Sök Eva Julin Dombrowe för kommentarer om detta ärende.

Nämnden ställer sig bakom motion om transporter med drönare

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2021 anmäldes en motion av Vänsterpartiet om miljövänlig och snabb transport av blodprover för bättre service i hela Värmland. I motionen föreslog man att regionen ska ta fram underlag om hur man skulle kunna sköta transporter inom Region Värmland med drönare.

Det finns i dagsläget ett begränsat underlag för beslut om införande av drönare som transportmedel i Region Värmland. Dock pågår försök och tester i andra regioner. Nämnden beslutade att bifalla motionen vilket innebär att regionen ska utreda frågan samtidigt som man följer de projekt som redan bedrivs på området.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?