Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland vill få mer kunskap om värmlänningarnas liv och hälsa

Region Värmland vill få mer kunskap om värmlänningarnas liv och hälsa

Under den närmaste tiden får 14 000 personer i Värmland ett brev med länk till enkäten Liv och hälsa. De som svarar på enkäten bidrar till viktig kunskap som används i arbetet med att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

De som får enkäten är 18 år eller äldre och slumpmässigt utvalda ur befolkningen i Värmland. Frågorna handlar om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

– Liv och hälsa har genomförts regelbundet sedan år 2000 och ger oss ett unikt underlag att följa hälsans utveckling över tid. Vi vill se hur hälsan förändras, om hälsoproblemen minskar eller ökar och vilka grupper som är mest drabbade. I år har vi också frågor om covid-19-pandemin, så att vi kan se hur den påverkat livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, säger Anu Molarius, epidemiolog och en av de ansvariga för undersökningen.

Möjlighet att påverka

Kunskapen som fås genom undersökningen kan användas av bland annat beslutsfattare men också i forskning och i olika samverkansarbeten för god och jämlik hälsa.

– Ju fler som svarar på enkäten, desto säkrare blir resultatet. Så naturligtvis hoppas vi att många passar på att svara och använder sin möjlighet att påverka.

Liv och hälsa genomförs vart fjärde eller femte år i samarbete mellan regionerna Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Frågorna kan besvaras via webbenkät eller pappersenkät. Via webbalternativen går det också att få enkäten på engelska.

De första resultaten från undersökningen kommer hösten 2022.

Mer information om undersökningen finns på regionvarmland.se/livochhalsa.

 

Kontaktinformation

Anu Molarius
Epidemiolog
010-831 97 42
anu.molarius@regionvarmland.se

Cecilia Nyberg
Folkhälsoanalytiker
010-831 40 58
cecilia.nyberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?