Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Högt förtroende för hanteringen av coronapandemin

Värmlänningarna har högt förtroende för hälsa- och sjukvårdens hantering av coronapandemin. Foto: Øyvind Lund

Högt förtroende för hanteringen av coronapandemin

Värmlänningarnas förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin är näst högst i landet. Det visar undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021 som är en årlig nationell undersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Region Värmland ligger i toppskiktet vad gäller förtroendet för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin. 78 procent av de tillfrågade har svarat att man har mycket eller ganska stort förtroende för hanteringen. Bara Region Gotland har ett högre resultat med 82 procent.

– Jag är enormt stolt över det arbete som mina medarbetare har utfört under coronapandemin och glad över att värmlänningarnas förtroende för arbetet är så pass högt, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Värmland har legat i framkant på flera plan när det gäller hanteringen av pandemin. Det är glädjande att det också återspeglas i invånarnas förtroende, säger Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande.

Marianne Utterdahl som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter:

– Hälso- och sjukvårdens medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete och utvecklat en god samverkan med andra aktörer. Sedan är vi oerhört tacksamma för att värmlänningarna har hörsammat våra råd och rekommendationer.

Majoritet anser sig ha tillgång till den vård de behöver

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning från SKR med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

På frågan om man har tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver svarar 88 procent av de tillfrågade i Värmland att man instämmer helt eller delvis. Vad gäller förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet svarar 69 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende. 77 procent anger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för sjukhusen i länet. För vårdcentralerna är motsvarande siffra 64 procent.

Inom området väntetider placerar sig Värmland lägre än andra regioner. 68 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att väntetiderna till besök på vårdcentraler är rimliga. Vad gäller besök och behandling på sjukhus tycker 54 procent att väntetiden är rimlig.

– Vi jobbar ständigt med förbättringar och tillgänglighet är ett av de områden vi lägger fokus på. En av våra målsättningar är bättre tillgänglighet för alla värmlänningar, säger Lena Gjevert.

Positiva till 1177 Vårdguidens e-tjänster

Värmland har historiskt legat i topp bland landets regioner vad gäller invånarnas inställning till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. I dag är andelen positivt inställda hög i samtliga regioner, men Värmland är en av regionerna med högst andel och 84 procent har svarat att man är mycket eller ganska positiv.

Länet placerar sig också i toppskiktet vad gäller inställningen till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Av de tillfrågade svarar 48 procent att de är mycket eller ganska positiva.

Närmare 1 500 värmlänningar har besvarat undersökningen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?