Region Värmland / Nyhetsarkiv / Mödrahälso- och förlossningsvården får bra betyg av kvinnorna
En kvinna i en säng med nyfödd bebis i famnen. Graviditetsenkäten som skickas ut till nyblivna mammor i hela Sverige visar på fina resultat. I Värmland kan 92 procent av de svarande rekommendera sin mödrahälsovård och 87 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn. 

I Värmland kan 92 procent rekommendera sin mödrahälsovård och 87 procent sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid och ska föda barn. Yrkesskicklighet och engagemang hos medarbetarna ligger bakom de fina resultaten.

Mödrahälso- och förlossningsvården får bra betyg av kvinnorna

2 300 kvinnor i Region Värmland har hittills delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Sedan december 2020 ges alla gravida och nyblivna mödrar en möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden därefter. Ett år efter lanseringen har drygt 172 000 svar inkommit, från 125 000 unika kvinnor i hela landet. Inom vår region har det kommit in 3700 svar från 2300 unika kvinnor.

Resultaten för tolv månader visar att många kvinnor har en positiv uppfattning om vården. Exempelvis anger 95 procent i Region Värmland att de fick möjlighet att ställa de frågor de önskade till barnmorskan. 92 procent anger att de skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 87 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn. De allra flesta uppger även att de är trygga och har blivit bemötta med respekt.

Graviditetsenkäten visar även att det finns utvecklingsområden. I Region Värmland svarar exempelvis 26 procent att de inte vet var de ska vända sig om de mår fysiskt dåligt efter förlossningen. Även eftervården med bland annat amningsstöd är ett utvecklingsområde som bekräftas genom Graviditetsenkäten.

Frågan om involvering av partner/närstående tycks ha en tydlig koppling till pandemin på nationell nivå, då resultatet förbättrades mycket under perioder med färre restriktioner.

- Graviditetsenkätens fina resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över. Det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten. Att Graviditetsenkäten bekräftar ett antal utvecklingsområdena visar också att de satsningar vi har påbörjat i regionen är rätt prioriterade, det ger energi att fortsätta arbetet, säger Karin Ängeby, forskningsbarnmorska och regionens samordnare för regeringssatsningen Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Utöver frågor om vårdens prestation ställer Graviditetsenkäten en rad frågor om kvinnornas hälsa och om besvär eller smärtor i underlivet.

- Graviditetsenkätens hälsorelaterade frågor är ett mycket viktigt kunskapsunderlag som ger verksamheterna en djupare förståelse för omfattningen av besvär under och efter graviditet och förlossning utifrån kvinnornas perspektiv, säger Karin Ängeby.

Mer om Graviditetsenkätens resultat

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanställt Graviditetsenkätens nationella resultaten för tolv månader. Samtliga resultat finns presenterade i en webbrapport.

Ta del av rapporten (skr.se).

Graviditetsenkäten genomförs som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Mer information om satsningen och Graviditetsenkäten (skr.se).

Kontakt

Karin Ängeby, forskningsbarnmorska och samordnare, nås via växeln 010-831 50 00.

Fakta Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Graviditetsenkäten kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan:

  • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät 1)
  • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät 2)
  • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät 3)

Under perioden 1 december 2020 – 30 november 2021 har över 300 000 enkäter skickats ut, och drygt 172 000 svar inkommit från över 125 000 olika kvinnor. Svarsfrekvensen har på nationell nivå varit mellan 52 och 57 procent beroende på enkätdel.

Graviditetsenkäten genomförs inom ramen för den överenskommelse som regeringen och SKR har om kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen