Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Bibliotek som demokratisk arena

Bibliotek som demokratisk arena

Som en del av satsningen Biblioteket som demokratisk arena ska tre kulturskapare erbjudas residens i biblioteksmiljö. Med satsningen vill Region Värmland stärka biblioteken som kulturaktörer och arenor för demokratiutveckling.

Biblioteken utgör en stor del av vårt gemensamma offentliga rum. Genom att erbjuda kulturutövare residensvistelse på bibliotek vill Region Värmland ge möjlighet till utforskande av biblioteket som plats, skapa förutsättningar för möten och ge skapandeprocessen utrymme mitt i vårt offentliga rum, synligt för människor i deras vardag.

– Kultur i olika former bidrar till att fler människor kan hitta ett sätt att uttrycka sig på och att fler röster får höras. Tänk om en person som inte är van att uppleva kultur får möjlighet att upptäcka dansen, eller slöjden eller skrivandet för första gången tack vare sitt biblioteksbesök och blir förälskad i det, säger Frida Närman biblioteksutvecklare på Region Värmland.

Aktuella residens

Myndigheten för kulturanalys visar på att bibliotek utgör en bärande del av samhällets kulturella infrastruktur och är många gånger en av ett fåtal aktörer som upprätthåller en kommuns kulturutbud, inte minst i landsbygdskommuner. I år kommer residens att erbjudas på följande bibliotek; Kils bibliotek med inriktning slöjd/konsthantverk, Kristinehamns bibliotek med inriktning skrivande och Storfors bibliotek med inriktning dans.

– För oss är det här ett fantastiskt tillfälle att ge en professionell kulturutövare möjlighet att utforska Storfors tillsammans med de människor som bor och verkar här. Att det sker i dansens form öppnar upp för oväntade och spännande möten bortom de traditionella formerna av kommunikation. Vi tror och hoppas också att residenset med tydlighet kommer visa att kultur i alla dess former har en naturlig plats även i en mindre kommun och att bibliotekets roll som kulturnav stärks än mer, säger Michael Nordeman, bibliotekschef Storfors kommun.

Kontaktpersoner

Charlotta Anderberg Kultur- och fritidschef, Kil.
0554-19254
charlotta.anderberg@kil.se

Lena Saltberg Bibliotekschef, Kristinehamn.
0550-88072
lena.saltberg@kristinehamn.se

Terese Lindblad Verksamhetsutvecklare, Storfors bibliotek.
0550-651 23
terese.lindblad@storfors.se

Frida Närman Biblioteksutvecklare, Region Värmland.
010-833 18 74
frida.narman@regionvarmland.se

Faktaruta

Residensen är en del av Region Värmlands treåriga satsningen Biblioteket som demokratisk arena med stöd av Kulturrådet. Målet är att uppmärksamma bibliotekens kulturuppdrag och därigenom kulturens roll för demokrati, bildning och ökad delaktighet i lokalsamhället. Genom satsningen vill Region Värmland bidra till att stärka biblioteken som kulturaktörer och relationen till det professionella kulturlivet. Syftet med satsningen är huvudsakligen att stärka folkbiblioteken som arenor för demokratiutveckling.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?