Region Värmland logga

Sommaren i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdens verksamheter håller på för fullt med planeringen inför sommaren.
– Vi är beredda på att sommaren kommer att bli tuff, men vi har strategier för att hantera det, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under framför allt sommaren 2020 bidrog pandemin till att alla medarbetare som önskade fyra veckors sammanhängande semester inte kunde få det. I fjol såg förutsättningen något bättre ut.

– Då rådde extraordinära omständigheter och där är vi inte i dag. Nu har vi planerat för semestern som vanligt och att den som vill ska kunna få fyra veckors sammanhängande ledighet, säger Lena Gjevert.

För att säkra bemanningen under sommaren arbetar man med olika lösningar.

– Vi arbetar hårt för att lösa bemanningen och har liksom andra regioner brist på både sjuksköterskor och läkare. Vi vill att detta ska bygga på frivillighet och så långt det är möjligt undvika att behöva beordra in personal.

– Sedan vill jag understryka att vi är tacksamma för hur medarbetarna sluter upp varje sommar. Det skapar trygghet för såväl värmlänningarna som för besökande. Vi vet att läget är tufft, vi förstår utmaningarna och vi ser er, säger Lena Gjevert.

Planerad verksamhet minskas

Antalet vårdplatser på länets sjukhus kommer att vara färre i sommar än normalt.

– Vi har ett annat läge i år än tidigare och vet att ett lågt antal vårdplatser kan innebära patientsäkerhetsrisker. Det kan exempelvis handla om längre väntan på akuten eller att man blir omhändertagen på en annan avdelning än den man egentligen ska till. Vi arbetar med strategier för att minimera riskerna, säger Mikael Bergenheim, chef för område slutenvård.

Som vanligt minskar de opererande verksamheterna på planerade operationer under sommaren.

– Det är en förutsättning för att kunna ge medarbetarna ledigt. Akuta operationer och canceroperationer genomförs dock som vanligt oavsett tid på året.

Inom öppenvården kommer de flesta vårdcentraler och mottagningar ha öppet, men även där minskar man på planerad verksamhet.

– Vi samarbetar i vanlig ordning mellan vårdcentralerna för att säkra tillgängligheten. Aktuella öppettider finns på webbplatsen 1177.se och det är viktigt att komma ihåg att man når sin vårdcentral på samma nummer som man brukar, säger Madelene Johanzon, chef för område öppenvård.

 

Fakta

Att söka vård:

 • Ta del av egenvårdsråd på webbplatsen 1177.se.
 • Kontakta vården genom att logga in på webbplatsen 1177.se dygnet runt.
 • Boka videosamtal med exempelvis vårdcentralen Värmland genom appen Vård i Värmland.
 • På dagtid – Ring vårdcentral för rådgivning och eventuell tidsbokning, under telefontiden.
 • På kvällar, nätter och helger – Ring sjukvårdsrådgivning 1177.
 • Sök akutmottagningen vid allvarlig sjukdom eller skada.
 • Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Tänk på att

 • förnya dina recept nu.
 • du hittar egenvårdsråd på 1177.se.
 • gå in på 1177.se för att hitta öppettider och kontaktuppgifter till vården.
 • se över aktuella läkemedel och aktuell läkemedelslista.
 • ta med dina aktuella läkemedel om du uppsöker akutmottagningen.
 • vara uppmärksam på vilka läkemedel du ska göra uppehåll med vid vätskebrist (på grund av exempelvis hög värme eller magsjuka).

Sidan uppdaterad

Till toppen