Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet 10 maj 2022

Kollektivtrafiknämnden i korthet 10 maj 2022

Vid tisdagens sammanträde fattade Kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om att godkänna förfrågningsunderlagen till upphandlingarna för Servicetrafik och Riksfärdtjänst för Värmlands län.

Nu startar upphandlingen av servicetrafik och riksfärdtjänst

Region Värmland ansvarar för organisering av servicetrafiken i Värmland. Servicetrafiken utgörs av sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, kompletteringstrafik och anropsstyrd linjetrafik. Nu ska en upphandling av trafikavtal för Region Värmlands servicetrafik (färdtjänst och sjukresor) genomföras, så även en upphandling av beställningscentral och transportörer för Region Värmlands riksfärdtjänstresor, båda med trafikperiod från 2023-09-01 till och med 2027-08-31. Vid dagens möte godkände Kollektivtrafiknämnden båda förfrågningsunderlagen, vilka kommer att publiceras på e-avrop inom kort.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Nämndplan 2023 tar form

Vilka uppgifter och mål har Kollektivtrafiknämnden, och vad måste den förhålla sig till? Det och mycket annat finns att läsa om i nämndplanen. Vid dagens möte godkändes en preliminär nämndplan för 2023.

Något som i stort sätter sin prägel på den värmländska kollektivtrafiken är nämndens fokusområden för 2023. Dessa är:

  • Post-corona, kollektivtrafikens omstart
  • Digitalisering
  • Framtidens affärs- och kundmodeller
  • Utveckling av mobilitet och tjänster
  • Framtidens trafiksystem
  • Samverkan
  • Särskilda persontransporter

Nämndplanen ska nu ska lämnas som underlag inför beslut i regionfullmäktige 8 juni 2022. Slutligt beslut om nämndplan 2023 fattas sedan av Kollektivtrafiknämnden den 14 juni, efter eventuella ändringar utifrån regionfullmäktiges beslut om regionplan och budget.

Kontaktinformation

Jesper Johansson
Kollektivtrafiknämndens ordförande och regionråd MP
010-831 40 52
072-254 55 71
jesper.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen