Region Värmland logga
Rackstadmuseet, Arvika

Foto: Lars Norrby. Bilden är beskuren.

Internationellt konstnärsmöte på Rackstadmuseet i Arvika

Genom AiR Värmland (Artists in Residens) hälsas media välkommen att möta konstnären Sarka Zahalkova, Tjeckien, och konsthantverkaren Toril Redalen, Norge på Rackstadmuseet i Arvika. AiR Värmland är ett residens, en vistelse, för nationella och internationella konstnärer.

Plats:

Rackstadmuseet i Arvika

Datum:

Måndag den 30 maj 2022

Tid:

Kl 09.00

Med museet som utgångspunkt kommer Sarka Zahalkova, och Toril Redalen, under två veckor att tillsammans med lokala aktörer utforska Arvika som plattform för konstnärligt samarbete. De till vistelsen utvalda konstnärerna kommer att möta lokala konstnärer som arbetar inom nätverken Arvika Konsthantverk och Kolonin Arvika. De kommer att besöka ateljéer och utforska arbetsmetoder och samarbeten i förhållande till sina praktiker.

Arvika har en lång tradition av konstnärer från andra delar av landet som verkat där under perioder. Några av dem anlände hit runt förra sekelskiftet och bosatte sig för resten av sina liv men det var också många som kom till trakten för tillfälliga besök. Utbytet mellan konstnärer är ett fundament för Arvikas konsthistoria och det har genom decennier format en stark identitet i Arvika som kulturbygd.

Residenskonstnärerna kommer åter i oktober till en två veckors presentationsperiod.

Läs mer om residenskonstnärerna på regionvarmland.se/airvarmland

Närvarande:

Konstnär Sarka Zahlkova och konsthantverkare Toril Redalen, konstindendent Hannes Trygg, Rackstadmuseet, Marita Axelsson Nordlund, utvecklare Bild och Form, Region Värmland, kommunalråd Peter Söderström (S) och kulturchef Eriqa Lindsten, Arvika kommun.


Fakta AiR Värmland

AiR Värmland Arvika, Rackstadmuseet anordnas med stöd av Kulturrådet, IASPIS Konstnärsnämnden, Arvika kommun och Region Värmland.

Sammanlagt har sju residens genomförts inom AiR Värmland som drivs av kulturavdelningen, Region Värmland. Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling.

Läs mer om AiR Värmland på regionvarmland.se/airvarmland

Sidan uppdaterad

Till toppen