Region Värmland / Nyhetsarkiv / Positivt besked om Värmlands infrastruktur

Positivt besked om Värmlands infrastruktur

I dag presenterade regeringen den nationella planen för transportinfrastruktur. För Värmlands del innehåller den flera positiva besked jämfört med förslaget som lades i november.

I november lämnade Trafikverket över ett förslag till nationell plan för transportinfrastruktur till regeringen. Förslaget innehöll flera delar som inte var positiva för Värmland. Det fick Region Värmland, länets kommuner, värmländska riksdagsledamöter och branschorganisationer att gemensamt skriva ett brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth och kräva att Värmlands prioriteras högre.

Det fullständiga beslutet har när detta pressmeddelande skickas ut inte publicerats men utifrån uppgifterna som framkom under regeringens pressträff går det att se att regeringen helt eller delvis har mött Värmlands krav. E18 mellan Valnäs och Bäckevarv ska mötessepareras. Hur man kan förbättra järnvägssträckan mellan Oslo och Stockholm ska utredas tillsammans med Norge. Medlen för drift och underhåll förstärks. Kapacitetsförstärkningar genomförs på Värmlandsbanan. Slussarna i Trollhättan moderniseras.

– Vi måste analysera regeringens förslag noga men vi kan redan nu se att den åtminstone delvis har lyssnat på oss. Det visar på vikten av att ha regional enighet när man talar med den statliga nivån. Jag tackar alla som ställde sig bakom brevet till infrastrukturministern och övriga insatser, säger Stina Höök (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden, pekar särskilt ut satsningen på E18 och resursförstärkningen av drift och underhåll som positiva för Värmland.

– En annan viktig fråga för Värmland är att slussarna i Trollhättan moderniseras. Det betyder väldigt mycket för den värmländska industrin att de moderniseras, säger hon.
I ett fall var regeringens besked idag dock inte så positivt som man hade hoppats på i Värmland.

Infrastrukturminister Thomas Eneroth nämnde inte dubbelspår på Värmlandsbanan.

– Värmlandsbanan är en flaskhals och ett av Sveriges högst belastade enkelspår. För att kunna skapa bra kommunikationer och godstransporter mellan Oslo och Stockholm behövs det dubbelspår, säger Stina Höök.
Jesper Johansson (MP), ordförande för kollektivtrafiknämnden, lyfter dubbelspårens betydelse för kollektivtrafiken.

– För att få till en bra kollektivtrafik, både i Värmland och i stråket Stockholm-Oslo, behövs beslut om dubbelspår. Det är en stor besvikelse att inte detta är tydligt prioriterat i regeringens plan, säger han.

Regeringens förslag tycks även sakna en satsning på Fryksdalsbanan.

– Vi har länge jobbat för ett spårbyte på Fryksdalsbanan och det fanns sedan tidigare med i nationell plan. Att spårbytet var borttaget i Trafikverkets förslag och nu inte heller har lyfts in i den slutgiltiga planen är bekymmersamt. Det hindrar oss från att utveckla vår tågtrafik på banan, säger Tomas Riste (S), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

 

Kontaktinformation

Stina Höök (M)
Ordförande för regionala utvecklingsnämnden
070-273 70 50
stina.hook@regionvarmland.se

Åsa Johansson (S)
Vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden
070-880 71 53
asa.b.johansson@regionvarmland.se

Jesper Johansson (MP)
Ordförande för kollektivtrafiknämnden
072-254 55 71
jesper.johansson@regionvarmland.se

Tomas Riste (S)
Vice ordförande för kollektivtrafiknämnden
070-618 77 70
tomas.riste@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen