Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Överskattad mobiltäckning ett problem som måste lösas

Överskattad mobiltäckning ett problem som måste lösas

Mobiloperatörernas täckningskartor stämmer inte med verkligheten. I många fall är täckningen betydligt sämre.
I ett brev till energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar kräver företrädare för Region Värmland att man ställer hårdare krav på operatörerna.

Redan 2013 genomförde Post- och telestyrelsen (PTS) stickprov för att kontrollera mobiloperatörernas täckningskartor. De visade att vissa operatörers nät inte hade den utlovade täckningen, ibland i upp till 34 procent av mätningarna. Den här undersökningen fick stor uppmärksamhet och följdes upp av ett antal regeringsuppdrag till PTS, bland annat ett om så kallade samhällsmaster.

I år har PTS gjort en ny stickprovsundersökning och den visar på lika dåliga resultat som den 2013.

– Det här är ett stort bekymmer för stora delar av Sverige där det finns landsbygd. Det är dåligt för kunderna som blir lurade när de väljer mobilabonnemang. Det är dåligt för samhället som inte lika effektivt kan utveckla mobila tjänster för att möta samhällsutmaningar som klimatomställning och jämlik vård och hälsa, säger Stina Höök (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Åsa Johansson (S), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden pekar på att även regeringen påverkas av att täckningskartorna är bristfälliga.

– PTS använder dessa täckningskartor i sin uppföljning av regeringens mobilmål och som underlag till förslag på åtgärder som behöver vidtas för att nå dem. Det betyder att viktiga investeringar och satsningar riskera att inte blir gjorda eftersom underlaget inte stämmer, säger hon.

I ett brev till energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) skriver Stina Höök och Åsa Johansson att det inte finns några genvägar till god mobiltäckning i hela landet:

”Under de närmaste åren kommer radiofrekvenser som mobiloperatörerna är beroende av att auktioneras ut. Detta är ett tillfälle som inte får gå oss ur händerna. Ställ krav på reell täckning i hela landet. Det handlar om att ge oss alla bättre verktyg för att möta samhällsutmaningar som säkerhet och beredskap, klimatomställning, jämlik vård och hälsa samt säkra servicefunktioner.”

Ministerbrev om mobiltäckning (pdf) Pdf, 115 kB.

Kontakt

Stina Höök (M)
Ordförande för regionala utvecklingsnämnden
070-273 70 50
stina.hook@regionvarmland.se

Åsa Johansson (S)
Vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden
070-880 71 53
asa.b.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?