Region Värmland logga
Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande, Karl Silvhamn, biträdande verksamhetschef på an-op-iva, Mats Sandström, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, socialminister Lena Hallengren (S) och Lars Mattsson, verksamhetschef på an-op-iva pratade hälso- och sjukvård under ministerbesöket.

Socialminister Lena Hallengren (S) besökte Region Värmland

Regionala förutsättningar, utmaningar och lyckade exempel inom hälso- och sjukvården diskuterades då socialminister Lena Hallengren (S) besökte Region Värmland under torsdagen.Ministern fick även en rundvandring på operationscentrum på Centralsjukhuset.

– Jag är jättetacksam över att få komma hit och prata med de som arbetar med och leder sjukvården regionalt. Jag tar med mig flera goda exempel som förhoppningsvis kan få spridning, säger Lena Hallengren.

Under besöket, som hölls på operationscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad, representerades Region Värmland av biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Anna-Carin Edström, regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson, Mats Sandström, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Lars Mattsson, verksamhetschef på an-op-iva, och Karl Silvhamn, biträdande verksamhetschef på an-op-iva. De presenterade Region Värmlands hälso- och sjukvårdsverksamhet och lyfte även flera exempel inom vilka Region Värmland uppnått nationell slagkraftighet.
Bland annat det välfungerande nya arbetssättet på akutmottagningen på Sjukhuset i Arvika, med erfarna specialistläkare som bemannar en jourlinje, liksom helikopterverksamheten som bidragit till en mer jämlik vård för patienter i hela länet och den högspecialiserade vården för pankreascancerpatienter på Centralsjukhuset.

– Värmland är ett län med en mindre befolkningsstorlek. Det är intressant och nyttigt att se för-och nackdelar kring hälso- och sjukvården i en sådan region. Ni har satsat på att bygga ett nytt operationscentrum och kompetensförsörjningen här på Centralsjukhuset ser positiv ut. För mig är det angeläget att vara ute i våra regioner och träffa de som arbetar och leder regionalt, säger Lena Hallengren.

Viktigt att få lämna inspel

Fredrik Larsson instämmer i att ministerbesöket är värdefullt.
– Det är viktigt att få ha den här dialogen och prata om gemensamma problem som finns både regionalt och nationellt. För oss som region har det stor betydelse vad som bestäms nationellt, liksom det är viktigt för dem att ta med sig våra inspel, säger han.

Sidan uppdaterad

Till toppen