Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland startar en central smittspårningsfunktion

Region Värmland startar en central smittspårningsfunktion

För att ytterligare begränsa och hejda spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 startar Region Värmland ett centralt placerat team för smittspårning av covid-19.

Följsamhet till rekommendationer och föreskrifter, provtagning vid symtom samt smittspårning är de tre huvudkomponenterna för att kunna begränsa och hejda spridningen covid-19. Arbetet med smittspårningen intensifieras nu och för att detta ska ske så resurseffektivt som möjligt skapas en central smittspårningsfunktion. Den kommer att jobba nära det befintliga provtagningsteamet.
– Att det nya smittskyddsteamet finns centralt ger också fördelar genom att det blir enkelt att skala upp vid behov, säger Anna Jansson Heimdahl, kvalitetsansvarig för organiseringen av det nya teamet.

Smittspårningsteamet kommer att bestå av sjuksköterskor med särskilda kunskaper i smittspårning av covid-19. Smittskydd Värmland ansvar för utbildningen och det kommer vara ett nära samarbete mellan teamet och Smittskydd. Smittspårarna kan vända sig till Smittskydd med frågor som kommer upp i samtalen med de smittade, samt håller Smittskydd informerade om platser och sammanhang där det kan ha skett en större smittspridning.
– Med denna information kan Smittskydd sedan lägga pussel och tidigt upptäcka eventuell klustersmitta, det vill säga platser eller grupper där det förekommer mer omfattande spridning. Det är en förutsättning för att kunna vidta åtgärder och tidigt bryta smittkedjor, säger Anna Jansson Heimdahl.

Förutom att informationen centraliseras för en effektivare och mer kvalitativ smittspårning ser vi också att man på detta sätt avlastar läkarna ute i vården. Om behandlande läkare väljer att inte remittera för smittspårning är hen ansvarig för att genomföra den på egen hand.

Det nya smittspårningsteamet börjar sitt arbete i liten skala under vecka 34 och beräknas vara i full drift i september.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen