Region Värmland logga

Nedsatt analyskapacitet av covid-19-prover minskar tillfälligt antalet provtagningar av barn

På grund av minskad analyskapacitet måste Region Värmland tillfälligt minska antalet provtagningar av barn.

En av Region Värmlands maskiner som analyserar covid-19-prover har gått sönder. Det innebär att analyskapaciteten tillfälligt minskar med cirka 25 %.

– Högst prioritet för analys har sjuka patienter samt vård- och omsorgspersonal. Provtagning av barn 6–15 år med milda symtom där provtagning inte är avgörande för fortsatt handläggning har lägre prioritet. Alltså är det naturligt att temporärt bromsa barnprovtagningen när något sådant inträffar, för att spara kapacitet där den behövs mest, säger Tomas Ahlqvist, överläkare på klinisk mikrobiologi.

Egenprovtagningen analyseras av A23-labb och berörs inte.

Förra veckan startades möjligheten att via e-tjänsten Provtagning covid-19 barn på 1177.se beställa provtagning för barn mellan 6–15 år med symtom för covid-19, även om de inte är i behov av medicinsk bedömning. Om tiderna är slut för dagen ber vi att man avvaktar och försöker igen nästa dag.

– Vi på sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 får redan nu mycket samtal som handlar om provtagning, men vi kan inte hjälpa till att boka prov, svara på tekniska frågor om provtagning eller frågor om e-legitimation. All information som invånarna behöver för att beställa prov för covid-19 finns på webbplatsen 1177.se, säger Anna Lövenhamn, avdelningschef på 1177 sjukvårdsrådgivningen.

Sidan uppdaterad

Till toppen