Region Värmland logga

Sofia Andersson, Jennifer Bergqvist, Åsa Edgren, Lena Persson och Olivia Blomgren, ambulanssjuksköterskor respektive sjuksköterskor, utanför den nya ambulansstationen i Råda.

Nya ambulansstationen har lett till halverade utryckningstider

Efter flytten till den nya ambulansstationen i Råda har utryckningstiderna i stort sett halverats.– Vi har fått en station som är anpassad för verksamheten och resultatet visade sig redan första veckan, säger Peter Nordin, ambulanschef.

Vid sitt sammanträde i mars 2019 fattade regionstyrelsen beslut om att en ny ambulansstation skulle byggas i Råda. Den dåvarande stationen som var en del av Vårdcentralen Hagfors var inte ändamålsenlig ur vare sig arbetsmiljö- eller verksamhetsperspektiv.

– Vi hade svårt att nå målet om en utryckningstid på högst 90 sekunder trots att medarbetarna gjorde sitt allra bästa vid varje uttryckning. Stationen i sig utgjorde heller ingen bra arbetsmiljö för medarbetarna. Det fanns ett tydligt behov av en ny station, säger Christer Lagerberg, verksamhetschef för ambulanssjukvården.

Den 7 september i år togs den nya ambulansstationen i bruk. Stationen är anpassad för en modern ambulansverksamhet och ligger lägligt placerad längs riksväg 62 vid infarten till Hagfors flygplats.

– Det här så här man bygger moderna ambulansstationer i dag. Närheten till vägen gör att vi snabbt kan nå stora delar av regionen på kort tid, säger Christer Lagerberg.

"Något helt annat"

På stationen i Råda finns ett rejält tilltaget garage med tillhörande tvätthall och medarbetarna har bland annat tillgång till eget gym och konferensrum. Lokalernas utformning gör det enkelt att rycka ut vid larm.

– I den gamla stationen hade vi personalutrymmen på källarplanet och behövde ta oss genom flera dörrar och trappor innan vi kunde komma in i ambulanserna. Nu är det raka vägen ut i garaget, säger Jennifer Bergqvist, sjuksköterska.

Åsa Edgren, ambulanssjuksköterska, är nöjd med den nya stationen.

– Det går inte att jämföra med vår gamla station, det här är något helt annat, säger hon.

Resultat direkt

För verksamheten och invånarna har den nya stationen redan gett tydliga resultat. Svårigheterna att nå målet för utryckningstid är ett minne blott. Sedan flytten för en månad sedan har ambulanserna varit på väg efter cirka 70 sekunder i snitt.

– Vi har fått en station som är anpassad för verksamheten och resultatet visade sig redan första veckan. Utryckningstiderna har minskat med ungefär en minut i snitt. Det är precis vad vi hoppats på och innebär en trygghet för invånarna i regionen, säger Peter Nordin, tillförordnad ambulanschef för ambulansen Hagfors och Munkfors.

En station som gör skillnad

Det har tagit ungefär ett år att bygga den nya stationen som också ser ut att bli något billigare än de 33 miljoner som budgeterats.

– Arbetet har gått snabbt och smidigt utan större problem eller dröjsmål. Vi har haft ett mycket gott samarbete med entreprenören och våra samverkanspartners, säger Annette Andersson, fastighetschef.

På torsdagen den 8 oktober invigdes den nya ambulansstationen. Eva Julin Dombrowe, regionråd och andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, höll i invigningssaxen.

– Det är riktiga hjältar som arbetar här och det känns fantastiskt roligt att få inviga lokaler som ger medarbetarna goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Det här kommer att göra skillnad för värmlänningarna.

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Eva Julin Dombrowe, regionråd och andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämningen samt fastighetschef Annette Andersson förrättade invigningsceremonin.

Sidan uppdaterad

Till toppen