Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Digitala verktyg räddar hjärnan vid stroke

Digitala verktyg räddar hjärnan vid stroke

Tiden mellan ankomst till sjukhus och start av propplösande behandling har nästan halverats vid Centralsjukhuset i Karlstad. Vid behandling av stroke är varje minut värdefull.

Stroke är ett akut tillstånd, patienten måste till sjukhus snabbt och väl inne på sjukhus tas emot av ett team av olika kompetenser. Strokevårdens utveckling under 2000-talet har inneburit nära nog en revolution med nya läkemedel och nya behandlingsmetoder.

- Tidigare innebar att drabbas av stroke i många fall kraftiga funktionsnedsättningar, säger Felix Andler, neurolog vid neurologi- och rehabiliteringskliniken, Centralsjukhuset i Karlstad. Det handlade om långvarig rehabilitering och ett stort lidande för patienten när ingenting liksom blev som det var tänkt i livet. Nuförtiden har vi helt andra förutsättningar att hjälpa allt fler genom att antingen ge propplösande läkemedel eller avlägsna proppen mekaniskt eller både och. Och i takt med att blodflödet i hjärnan återställs återkommer funktionerna. Det är ganska fantastiskt!

Tid är hjärna

För varje minut som blodflödet i något av hjärnans kärl stoppas upp av en propp minskar chanserna att bli återställd, se faktarutan. Därför är tid - att minska fördröjningar och ett tidseffektivt omhändertagande - i fokus i vårdkedjan.

- Det är här appen och vårt nya system JOIN kommer in, säger Felix Andler. Den hjälper oss att minska ledtider och förbättra logistiken. Alle enheter som är med och vårdar patienten är med på banan innan man ens har kommit till sjukhuset.

JOIN ger bättre förutsättningar att samordna alla resurser som behövs för att ta emot patienten på ett så smidigt och tidseffektivt sätt som möjligt. Här finns till exempel en app med beslutsstöd för att värdera symtom, möjligheter att förvarna specialister inne på sjukhuset, stöd för att följa patientens väg in till sjukhus för att kunna göra förberedelser i rätt tid. I systemet som appen ingår är det också möjligt att överföra bilder vilket är värdefullt när patienter måste skickas till sjukhus utanför regionen för vidare behandling som trombektomi, se faktarutan.

Halverad tid till propplösande behandling

Tack vare möjligheterna till samordning av alla inblandade, har det skett förbättringar. Tiden door-to-needle* sjönk under testperioden från 26 minuter till 14 minuter.  De fina resultaten gör nu att från 25 januari använder alla tre sjukhusen i Värmland verktyget.

Konferensbesök starten

Det var vid en konferens som Felix Andler mötte deltagare från Brasilien som berättade om hur JOIN hjälpt dem i deras arbete.

- Jag gör inga anspråk på att jämföra Värmland med Brasilien, men jag kunde ändå relatera till utmaningarna med logistik, alla inblandade funktioner och liknande, berättar Felix Andler.

Sagt och gjort, nu har vårdkedjan för så kallade Rädda hjärnan-larm provat JOIN under delar av 2020. Värmland är först i Norden att prova systemet och det med dramatiskt förbättrade resultat.

- Appen och de tekniska möjligheterna är en förutsättning för de fina resultaten, säger Felix Andler. Men det skulle inte fungera utan det mycket goda samarbete vi har, från ambulans och helikopter till akuten, röntgen, strokeavdelning och andra sjukhus utanför vår region. Det är välfungerande teamwork som är nyckeln till framgång!

”Det går inte över”

Vårdkedjan slipar ständigt på att kapa tider. Ofta är det så att den största fördröjningen görs av patienten själv. Ett vanligt scenario är att den som drabbas stannar hemma och avvaktar. Sjukdomen i sig gör att man inte kopplar symtomen till stroke och det betyder att personen stannar hemma för att se om symtomen går över. Kanske kontaktas en anhörig som kommer och tittar. 

-  Stanna inte hemma med strokesymtom, säger Felix Andler. Sök vård så snart symtom upptäcks så får du de bästa förutsättningarna att blir återställd. Även om symtomen har gått över eller förbättras är det viktigt att akut ta kontakt med sjukvården!

Lär dig känna igen symtom på stroke

A Ansikte – Kan personen le? Om inte, ring 112.

K Kroppsdel – Kan personen lyfta båda sina armar och hålla kvar dem i 10 sek? Om inte, ring 112.

U Uttal – Kan personen säga en enkel mening? Om inte, ring 112.

T Tid – Tveka aldrig, varje sekund räknas. Ring 112, det är akut!

Kontakt

Felix Andler, överläkare och neurolog neurologi- och rehabiliteringskliniken, söks via växeln 010-831 50 00. 

Faktaruta

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?