Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Genomlysning av kvinnosjukvården klar

Genomlysning av kvinnosjukvården klar

Två rapporter som nu presenterats beskriver yrkesstolta medarbetare som trivs på jobbet. Medarbetare som har ett stort engagemang för patienterna och en vilja att komma med förslag och bidra till lösningar i verksamheten. Hyrbarnmorskor, schema och teamarbete föreslås av oberoende konsulter som konkreta förbättringar.

För att få en heltäckande bild av kvinnosjukvården har genomlysningen skett i två spår: arbetsmiljö och patientsäkerhet.Ungefär 70 medarbetare har bidragit i intervjuer. I sin rapport beskriver konsulterna ett antal förbättringsområden och ger konkreta förslag till åtgärder. I det korta perspektivet handlar det om att ta in hyrbarnmorskor och se över schemaläggning. Åtgärder på längre sikt rör möjligheter till verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Ett teambaserat arbetssätt ses som en framgångsfaktor. 

- Det känns bra att ha fått den här genomgången, säger Mikael Bergenheim, tillförordnad områdeschef för område slutenvård. Det är konkreta åtgärder som förhoppningsvis ger stor effekt på arbetsmiljön och ökar trivseln ännu mer inom kvinnosjukvården. 

Patientsäkerhetsrapporten poängterar även den vikten av att arbeta teambaserat. Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger tätt ihop och därför föreslås förbättringar i arbetsmiljön som förväntas ge effekt på patientsäkerheten. 

Från information till dialog

I ett informationsmöte under sen eftermiddag på tisdagen, fick samtliga medarbetare och verksamhetsledningen möjlighet att ta del av konsulternas återkoppling.

- Nu blir nästa steg en dialog med medarbetarna, säger Mikael Bergenheim. Det är inte optimalt med ett så stort möte, därför har vi bjudit in till dialogmöten om en dryg vecka med möjlighet att diskutera frågor och funderingar. Nu jobbar vi framåt tillsammans.

Avropet för hyrbarnmorskor är förlängt till och med september i år.

Bakgrunden till genomlysningen är arbetsgivarens (regionens) svar på en anmälan enligt 6.6A Arbetsmiljölagen som gjordes redan 2019. I svaret angav arbetsgivaren att en utredning av verksamheten skulle göras och det är den utredning som nu genomförts av en oberoende konsult. 

Kontakt

Mikael Bergenheim, tf områdeschef område slutenvård, telefon 010-831 56 72

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?