Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Möjlighet att lämna synpunkter till EU-program

Möjlighet att lämna synpunkter till EU-program

Region Värmland samordnar arbetet med att ta fram EU-programmet Interreg Sverige-Norge för den nya programperioden 2021–2027. Nu finns en remiss av programförslaget som det går att lämna synpunkter på till och med den 17 mars.

EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhälle och näringsliv inom olika insatsområden. 

Programmets utgångspunkt är EU:s investeringsprioriteringar: 

  • Ett smartare Europa (innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen) 
  • Ett grönare, koldioxidfritt Europa (energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete) 
  • Ett mer sammankopplat Europa (strategiska transportnät och digitala nät) 
  • Ett mer socialt Europa (sociala rättigheter, bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård) 
  • Ett Europa som står närmare medborgarna (lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela Europa) 

I Interreg Sverige – Norges programförslag har arbetsgruppen valt ut de områden som bidrar till att övervinna hinder genom ett gränsregionalt samarbete. 

  • Ett smartare Europa med fokus på forskning, innovation och smart specialisering 
  • Ett grönare, koldioxidfritt Europa med fokus på klimatförändringar och cirkulär ekonomi 
  • Ett mer socialt Europa med fokus på gränslös arbetsmarknad och utbildning 


Remissen är ett resultat av ett samarbete mellan programområdets åtta regioner: Värmland, Jämtland-Härjedalen, Dalarna, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Regionerna och fylkeskommunerna, som alla är gränsregioner, delar flera utmaningar, styrkeområden och förutsättningar, vilket programförslaget har som utgångspunkt. 

– Ta chansen att vara med och tyck till! Alla synpunkter är värdefulla för oss i vårt arbete. Det är ett bra tillfälle att vara med och påverka, säger Camilla Tellås, Internationell strateg på Region Värmland, koordinator Interreg Sverige - Norge 2021 – 2027. 

Remissvaren ska ha kommit in till Region Värmland senast den 17 mars 2021. Svaren bör lämnas per e-post till camilla.tellas@regionvarmland.se. Ange remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Kontakt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?