Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Förändrad organisering av det kirurgiska uppdraget vid Sjukhuset i Arvika

Förändrad organisering av det kirurgiska uppdraget vid Sjukhuset i Arvika

Region Värmland gör nu åtgärder vid Sjukhuset i Arvika med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gett regionen kritik på flera punkter. Ett förtydligat kirurgiskt uppdrag som organiseras lokalt vid sjukhuset är regionens svar på kritiken.

Det var under vintern 2019 och våren 2020 som IVO gjorde verksamhetstillsyn vid regionens alla tre sjukhus. Tillsynens fokus var samverkan avseende den akutkirurgiska verksamheten vid samtliga tre sjukhus i Region Värmland.

IVO riktar kritik mot regionen på ett antal punkter som grundar sig på en otydlig organisation och oklarheter kring medicinskt ansvar. Därigenom skulle patientsäkerhetsrisker kunna uppstå.

De åtgärder som nu genomförs innebär att det kirurgiska uppdraget överförs till verksamhetsområde slutenvård Arvika. Organisationsförändringen stärker det lokala mandatet och ansvaret för att kunna bedriva utveckling inom sjukhuset. Lokal ledning och styrning tros kunna bidra till långsiktighet, tillit och förtroende samt en förbättrad arbetsmiljö.

Samtidigt förtydligas det kirurgiska uppdraget inom slutenvård Arvika genom beslutet från hälso- och sjukvårdsledningen till att - som idag - omfatta:

  • Cancerdispensär.
  • Kirurgisk öppenvård efter kompetens och kapacitet, till exempel återbesök till akutjour.
  • Skopiverksamhet.
  • Stomi- och uroterapiverksamhet inom upptagningsområdet.

Verksamhet som planerad dagkirurgi eller planerad ortopedi (till exempel höft- och knäplastiker) som utförs vid sjukhuset berörs inte av organisationsförändringen. 

Kontakt

Mikael Bergenheim, områdeschef område slutenvård, telefon 010-831 50 00. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?