Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Lena Gjevert: Läget inom vården är ansträngt

Lena Gjevert: Läget inom vården är ansträngt

Med en ökande smittspridning av covid-19 och allt högre tryck på hälso- och sjukvården är läget i Värmland allvarligt. Inför påsken och den fortsatta pandemiutvecklingen ligger fortsatt stor vikt på det personliga ansvaret.
– Vi får inte tappa det här nu, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

På fredagen kallade Region Värmland, tillsammans med Länsstyrelsen, till pressträff för att ge en bild av det aktuella läget. På pressträffen medverkade Georg Andrén, landshövding, Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Ingemar Hallèn, smittskyddsläkare och Anders Nordmark, vaccinationssamordnare.

Med en rekordhög smittspridning, och en tydligt ökande smitta även bland yngre ungdomar och barn, har den tredje vågen med all tydlighet fått fäste i Värmland.

Följden för hälso- och sjukvården är ett högt tryck med både fler patienter i behov av intensivvård och fler inneliggande patienter i behov av annan vård för covid-19.

– Just nu går vi igenom vilka planerade operationer och mottagningsbesök vi kan ställa in för att kunna frigöra personal till intensivvård och covidvård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert.

– Läget inom vården är ansträngt och trycket på oss är högt. Jag vill vädja till alla att vi hjälps åt och tar ansvar för situationen. Det gäller dig och mig och alla – inte någon annan.

Samma grundrekommendationer som gällt hela vägen är aktuella även nu.

Smittskyddsläkare Ingemar Hallén pekar på ett antal rekommendationer som är fortsatt viktiga att följa:

Begränsa antalet kontakter

– Minska antalet nära kontakter så mycket som möjligt – träffa bara ett mindre antal människor. Vi har förstått att många träffar få personer åt gången, fast man träffar flera grupper med få personer. Då blir det totala antalet kontakter ändå högt.

– Det gäller även inför påsk. Med tanke på att vi är inne i en vaccineringsfas finns förhoppningar om att det här är sista stora högtiden med omfattande restriktioner. Men den här gången ska man inte ha några stora påskmiddagar med släkt och vänner som man annars inte träffar. Barnen kan inte heller gå påskkärring mellan olika hushåll.

Res på ett säkert sätt

– Man bör tänka efter innan man reser och planera för att kunna genomföra resan på ett säkert sätt där man inte utsätter sig själv eller andra för smittorisk. Det innebär att man inte ska göra stopp vid caféer, bensinmackar och restauranger där många andra stannar. Det innebär att om man blir sjuk ska man kunna ta sig hem utan att utsätta andra för smittorisk. Under resan ska man också begränsa antalet personer man träffar.

– Och har man symtom som tyder på covid-19 ska man över huvud taget inte resa alls.

Använd munskydd

– Sedan tidigare gäller Folkhälsomyndighetens råd om att munskydd ska användas under rusningstrafik i kollektivtrafiken. Utifrån Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendationer rekommenderar även vi på Smittskydd Värmland att man också använder munskydd i andra situationer där det inte går att undvika nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö. Det kan gälla arbetsplatser, andra tider i kollektivtrafiken men även i affärer.

– Det är också viktigt att förstå att användandet av munskydd inte innebär att man kan sluta följa övriga rekommendationer om att undvika nära kontakt eller hålla avstånd. Att hålla avstånd i alla situationer är fortsatt det viktigaste alla och envar kan göra, säger Ingemar Hallén.

Även landshövding Georg Andrén understryker vikten av att det personliga ansvaret.

– Vi har gjort runt 400 tillsynsbesök hos värmländska näringsidkare. Många sköter sig bra och gör så gott man kan. Men varje individ har också ett eget ansvar att se till att man inte bidrar till smittspridning då man befinner sig på allmänna platser. Titta hur många som är i butiken innan du går in, läs anslag och regler som är uppsatta i entrén och håll avstånd, säger Georg Andrén.

Vad gäller vaccineringen mot covid-19 är vaccinering med Astra Zenecas vaccin fortfarande pausat i väntan på Folkhälsomyndighetens beslut kring fortsatt användande av vaccinet.

För Region Värmlands del innebär det att vaccinationerna fortsätter planenligt, och med de två andra vaccintyperna.

– På grund av beskedet med Astra Zenecas vaccin och leveransstörningar kan det bli vissa störningar. Det påverkar förstås vaccinationstakten, men våra prioriteringar ligger kvar och bokningar inför kommande vecka är hanterade. Personer som tidigare bokats för Astra Zenecas vaccin har bokats om och skiftats till någon av de två andra vaccintyperna, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för fas 2 ligger nu fokus på äldre och vissa medicinskt prioriterade patientgrupper. Det innebär bland annat att all personalvaccinering pausats helt.

– Alla i Värmland som är 18 år och uppåt kommer att erbjudas vaccin, men det kan bli trängsel i systemet de första dagarna när vi släpper på nya målgrupper. Vi vädjar därför att man ska ha tålamod. Kommer man inte fram på telefon en dag, eller är tiderna slut: gör ett nytt försök nästa dag. Vi får vaccin varje vecka och lägger ut nya tider löpande.

För personer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats, på webbplatsen 1177.se, samt på Smittskydd Värmlands webbplats.

– Beroende på yttre omständigheter kan vi behöva göra förändringar i vårt arbete. Det är viktigt att allmänheten håller sig uppdaterad och det gör man via webbplatsen 1177.se där vi lägger ut information, säger Anders Nordmark.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?