Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionens resultat i regeringssatsningen Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Regionens resultat i regeringssatsningen Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Trots ett år av pandemi visar satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

I Region Värmland har 19 insatser genomförts 2020. Årets uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots att covid-19 inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.

Bland annat har regionen arbetat med att införa ett extra hembesök i nyföddhetsperioden tillsammans med barnhälsovårdssjuksköterska samt att arbeta mot nollseparation mellan nyfödd och föräldrar. Regionen har även inrättat en stödfunktion för personer som lider av könsdysfori/könsinkongruens.

– Det är viktiga insatser och det är särskilt imponerande med tanke på det ansträngda läge som fortfarande råder i hela hälso- och sjukvården under pandemin, säger Karin Ängeby, barnmorska och regionens samordnare för regeringssatsningen.

Totalt har regionerna tillsammans under 2020 genomfört över drygt 400 insatser. Bland annat för att förebygga, identifiera och behandla förlossningsskador, stärka uppföljningen efter förlossning och förbättra stödet kring amning. Många insatser rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, främst digitala, arbetssätt.

Under 2020 infördes också Graviditetsenkäten i hela landet. Här ligger Värmland högt i svarsfrekvens.

– Det är glädjande att så många kvinnor vill vara med och påverka vården, säger Karin Ängeby. Det ger oss ett värdefullt underlag till fortsatt utvecklingsarbete.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?